Wie Duurzame Ontwikkelingsdoelen uitdraagt, krijgt ondersteuning van de provincie Antwerpen

publish date
28.02.2018

In 2015 lanceerden de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere plek te maken tegen 2030. De dienst Mondiaal Beleid van de provincie Antwerpen zet al een hele tijd in op de bredere bekendheid van deze SDG’s door middel van onder andere  uitlenen van SDG materiaal (kubussen, poefjes,…), festivalstand, gemeentelijke begeleidingstrajecten, affiches op maat van gemeenten,… Vandaag lanceert de provincie een nieuwe subsidielijn voor projecten die de draagkracht rond de SDG’s vergroot.

De SDG’s vormen hét gereedschap bij uitstek om een leefbare toekomst voor ons allen te verzekeren, daarom roept de provincie Antwerpen een nieuwe subsidielijn in het leven. Landelijke NGO’s, organisaties en verenigingen die bij het 4de pijlersteunpunt geregistreerd staan, (hoge)scholen en universiteiten, middenveldorganisaties en gemeentebesturen kunnen intekenen. Ze kunnen financiële steun krijgen voor een project dat in het teken staat van de SDG’s en deze doelstellingen wil bekend maken bij het grote publiek. Zo kan de kennis rond de SDG’s zich verder op lokaal niveau verspreiden en de draagkracht daar vergroten.

SDG’s: breder kader

SDG’s staat voor ‘Sustainable Development Goals’ of Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De SDG’s zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen (MDG’s) maar ze  zijn veel ambitieuzer! De MDG’s waren opgevat vanuit het klassieke perspectief van ontwikkelingssamenwerking: de westerse landen gaven geld aan het Zuiden zodat ze daar aan de slag konden om de doelstellingen te halen. De SDG’s omvatten echter doelstellingen die wereldwijd van belang zijn: ook in onze eigen land zijn er doelen waaraan gewerkt moet worden.

De Verenigde Naties lanceerden deze 17 doelen in 2015 om van de wereld een betere plek te maken tegen 2030. De SDG’s zijn gekoppeld aan 169 concrete targets die samen één groot actieplan vormen  om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op koers te zetten richting duurzaamheid. De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn één en ondeelbaar, en reflecteren vijf dimensies van duurzame ontwikkeling: de mens, de planeet, welvaart, vrede en samenwerking. Daarom zijn ze belangrijk voor alle landen en alle burgers ter wereld!

Duurzame Ontwikkelingsdoelen