Studiedag: Landbouw in agrarisch gebied, vreemde eend in de bijt?

Hoe kunnen gemeentes ondersteund worden om hun open ruimte maximaal te vrijwaren zonder de aanwezige landbouwactiviteiten te hypothekeren? Welke instrumenten en middelen zijn nodig om agrarisch hergebruik te stimuleren? Tijdens deze studiedag gaan we op zoek naar gepaste antwoorden.

Datum
  • dinsdag 17 april 2018

Zoektocht naar nieuwe wending

Op het Antwerpse platteland vind je een boeiende mix van mensen en activiteiten. Niet alleen de land- of tuinbouwer heeft er zijn bedrijf, maar ook anderen zijn actief op het platteland. Steeds vaker ook op ruimte die voorzien is voor landbouw. Nochtans is de aanwezigheid van professionele landbouw essentieel om te voorzien in onze voedselvraag. Bovendien wordt ook de vraag naar lokaal voedsel steeds groter.

Cijfers tonen aan dat de provincie Antwerpen koploper is in het niet-agrarisch gebruik van het agrarisch gebied waardoor de open ruimte in onze gemeentes steeds meer versnippert. Landbouwers vragen een nieuwe bedrijfszetel aan op zogenaamde greenfields omdat oude bedrijfssites vaak niet meer voldoen voor een moderne bedrijfsvoering. Dit terwijl niet-landbouwers gebruik maken van de oude boerderijen om hun – vaak - zonevreemde activiteiten uit te voeren. De grote vraag is: “Hoe kunnen we het tij keren?”

Oude en nieuwe boerderij

Samen aan de slag

Samen met collega’s van de verschillende beleidsniveaus (lokaal, provinciaal en Vlaams), belan-gengroepen en plattelandsorganisaties zoomen we in op drie thema’s: infrastructuur, gronden en middelen. Elk thema wordt uitgediept door een prominente spreker en praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland waarna we met elkaar in gesprek gaan.

Jullie ervaringen helpen ons als provincie om een goede start te maken met dit project . Schrijf je alvast in via deze link. Binnenkort ontvang je van ons het volledige programma.

Deze studiedag kadert binnen het PDPO-project agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur.

Volgende