Seminarie Rundveehouderij

"40 liter per koe melken: maatschappelijk verantwoord?"

Datum
  • vrijdag 16 februari 2018 van 10 uur tot 12 uur
Seminarie Rundveehouderij

De melkveehouderij evolueert snel, hierdoor halen steeds meer landbouwers de magische grens van 40 liter per koe per dag. Daartegenover staat een steeds kritischere maatschappij op vlak van milieu, dierenwelzijn, … De vraag stelt zich dus of de maatschappij klaar is voor deze trend. Twee melkveehouders getuigen over hun aanpak die, volgens hen, wel degelijk past bij duurzame landbouw. René van Buitenen, hoofdredacteur van het brancheblad ZuivelZicht en woordvoerder van NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie), schetst de verschillende standpunten doorheen de keten. Hoe gaan zuivelverwerkers, retailers en consumentenorganisaties om met deze problematiek? Jelle Goossens, woordvoerder van Vredeseilanden, kadert de discussie in het streven van de sector naar een eerlijke prijs. Franky De Letter, hoofdredacteur van het vakblad Melkveebedrijf, leidt de discussie in goede banen. Kom luisteren en participeer o.a. via SMSvraagstelling. Laat je inspireren.

Programma 

  • 10.00u: aanvang seminarie 
    • René van Buitenen stelt de standpunten over duurzame melkproductie doorheen de keten op scherp. 
    • De melkveehouders Luc Nouwen (Balen) en Antoon Vissers (Tholen) stellen hun hoogproductief bedrijf en management ter zake voor. 
    • Jelle Goossens pleit voor een eerlijke melkprijs.
  • 12.00u: netwerkmoment
  • 13.00u: einde

Locatie 

Seminarieruimte Agridagen, Weelde Depot, Geeneinde 54, 2381 Ravels

Inschrijven 

Inschrijven via de website van Agridagen.