Sectordagen vleeskippen 2019

Jaarlijks organiseert het Proefbedrijf Pluimveehouderij meerdere sectordagen voor leg- en vleeskippen. Waarom? Omdat we het belangrijk vinden om pluimveehouders en adviseurs snel te informeren over de resultaten van het lopend onderzoek op het Proefbedrijf Pluimveehouderij. En omdat we zelf ook op de hoogte willen blijven van jullie vragen en problemen zodat we daar in onze onderzoeken rekening mee kunnen houden.

Datum
  • donderdag 21 maart 2019 van 13.30 uur

Onze sectordagen zijn verspreid over meerdere dagen zodat we in kleine groepen kunnen discussiëren over verschillende resultaten uit ons pluimveeonderzoek. Om de dialoog efficiënt te houden beperken we het aantal deelnemers per middag tot maximaal 15 personen. Snel inschrijven is dus de boodschap!

Programma

  • In 2018 zijn een aantal proeven opgezet rond klimaatregeling bij vleeskuikens. In welke mate kan de temperatuur in het tweede deel van de ronde verder verlaagd worden.  Kris De Baere stelt de resultaten van deze proefrondes voor.
  • Via het demonstratieproject “Goed drinkwater, het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijf”, krijgt u een inzicht in de factoren die bepalend zijn voor een goede beoordeling van de waterkwaliteit op uw bedrijf. Iris Van Dosselaer bespreekt welke maatregelen de waterkwaliteit kan verbeteren en gaat in op de ervaringen met een ozon-UV behandeling die getest wordt op het Proefbedrijf Pluimveehouderij bij zowel leidingwater als regenwater.
  • In Nederland vinden conceptkippen steeds meer hun ingang.  Maar hoe zit het nu juist in België?  In het demonstratieproject “De Andere Kip” worden 2 concepten uitgewerkt. Iris Van Dosselaer legt uit hoe men tot deze concepten gekomen is en wat de doelstellingen zijn binnen het project.
  • Uw vragen/problemen/opmerkingen

Tijdens deze sectormiddagen gaan we graag in op uw vragen en actuele problemen. Deze mag je ook op voorhand al mailen, doorbellen of faxen.

Praktische informatie

DATUM:

Woensdag 20  maart 2019 (Geel)
Donderdag 21 maart 2019 (Tielt)
Maandag 25 maart 2019 (Geel)

TIJDSTIP:

Alle sectordagen starten om 13.30u

LOCATIE:

Proefbedrijf Pluimveehouderij, Poiel 77, 2440 Geel
Shamrock, Euromarktlaan 24, 8700 Tielt

KOSTPRIJS:

Gratis

INSCHRIJVING:

Inschrijven is verplicht.

Inschrijven kan via het inschrjivingsformulier of per mail, telefoon of fax. Gelieve steeds je voorkeurs- en reservedatum door te geven.

Enkele dagen vooraf sturen wij u een bevestiging van uw inschrijving.

Volgende van de detaillijst