Groen Speelweefsel

Hoe zet je groene speelruimte binnen je gemeente letterlijk en figuurlijk op de kaart? Bij wie kan je terecht om je ideeën rond groen en speelruimte mee te realiseren? Hoe zorg je voor veilige en groene verbindingen tussen de groene speelplaatsen in je gemeente?

Departement Omgeving Vlaanderen en Provincie Antwerpen brengen milieu- en groendiensten, jeugddiensten en al wie mee de groene speelkar wil trekken bijeen voor een inspirerende kennisuitwisseling. 

Voor de middag kan je kiezen uit een aantal interactieve workshops.

Na de middag trakteert stad Turnhout je op een rondje groenblauw netwerk en speelweefsel op haar grondgebied.

Deze studiedag richt zich in de eerste plaats op ambtenaren en mandatarissen van lokale besturen. Zij kunnen gratis deelnemen.

Datum
  • maandag 24 april 2017 van 09 uur tot 16.30 uur
Uiterste inschrijfdatum
dinsdag 18 april 2017

Inschrijven

Inschrijven is verplicht via dit inschrijvingsformulier en kan tot uiterlijk 18 april 2017.

Programma

9u00        Ontvangst met koffie en thee

9u30        Welkomstwoord
              Hannes Anaf, schepen voor leefmilieu en jeugd stad Turnhout

9u40        Inleiding en praktische info
              Sander Jacobs, onderzoeker bij Natuur en Maatschappij, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

10u20      Themasessies reeks 1

·         Zet je speelweefsel op kaart: begin maart werd jeugdmaps.be gelanceerd, een gloednieuwe tool voor lokale besturen om jeugdwerkinfrastructuur en speel- en jeugdruimte op de kaart te zetten. Handig als basis om een gemeentelijk speelweefsel uit te tekenen of om een onderbouwd jeugdruimtebeleid te voeren.
Raf Verbruggen, stafmedewerker van De Ambrassade

·         Kindvriendelijke publieke ruimte: hoe richt je publieke ruimte kwalitatief speels en kinvriendelijk in? Werken aan kindvriendelijkheid nodigt uit om over de verschillende beleidsdomeinen en diensten heen (ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu, sport, …) samen te werken aan oplossingen.
Peter Dekeyser, Kind en Samenleving

·         Ecosysteemdiensten: als iedereen nu eens wist wat de natuur allemaal voor ons doet ... Het belang van ecosysteemdiensten en speelweefsel en hoe je hierover helder kan communiceren.
Inne Vught, onderzoeker Natuurrapportering,  Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

11u15      Pauze

11u35      Themasessies reeks 2

·         Traject speelzones 2018: minstens één speelzone per gemeente tegen 2018. Dat is de doelstelling van minister Schauvliege. Het agentschap voor Natuur en Bos (ANB) maakte een stand van zaken op en bekijkt samen met verschillende partners op terrein hoe deze doelstelling kan gerealiseerd worden.
Karina Abeels, Projectcoördinator Inverde
Tom Cammaer, Relatiebeheerder van Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

·         Groen speelweefsel in het meerjarenplan: praktijkvoorbeelden en onderlinge uitwisseling over groenblauwe netwerken en speelnetwerken als inspiratie voor de gemeentelijke meerjarenplanning en concrete terreinaanpak.
Katrijn Gijsel, ontwerper-begeleider groene (school)speelplaatsen, actief bij Springzaad.be vzw en freelance medewerker bij ontwerpbureau Fris in het Landschap uit Gent

·         Iedereen speelt mee:  hoe betrek je buurtbewoners, terreinbeheerders, beleidsmakers... in het groeiproces naar een kwaliteitsvol speelweefsel met een hart voor het landschap? De regionale landschappen gaan voluit voor een participatieve aanpak.
Regionale landschappen provincie Antwerpen

12u30      Duurzame lunch   

13u30      Terreinbezoek per fiets: groen speelweefsel en groenblauwe netwerken in stad Turnhout. We bezoeken de stadsboerderij en speelbos FRAC.
              Toelichting door milieu- en jeugddienst stad Turnhout.

16u30      afsluiting in De Warande met een drankje

Volgende