Provinciale milieudag

Datum
  • dinsdag 20 juni 2017 van 09 uur tot 16.30 uur
Uiterste inschrijfdatum
maandag 12 juni 2017

par·ti·ci·pa·tie (de; v; meervoud: participaties) 1het hebben van aandeel in iets; = deelname (Van Dale)
Participatie betekent actieve deelname. Het is afgeleid van de Latijnse woorden pars (deel) en cipere (nemen). (Wikipedia)

Het begrip 'participatie' duikt steeds vaker op in onze maatschappij. Maar wat is participatie nu eigenlijk juist? En is 'deelnemen' wel zo eenvoudig als het lijkt?

Participatie is belangrijk om inwoners te betrekken bij het lokale beleid. Het zorgt voor een grotere gedragenheid en leidt vaak tot betere ideeën en plannen. Die deelname kan op verschillende manieren ontstaan. Burgers kunnen participeren in een initiatief van de overheid, of omgekeerd. Hoe ga je daar als lokaal bestuur mee om? Welke troeven heb je in handen als je 'de handen in mekaar slaat'?

Luchtkwaliteit, mobiliteit, groene ruimte, klimaat(adaptatie) ... het zijn thema's die niemand onberoerd laten. De afgelopen jaren brachten ze heel wat burgers in beweging.
Lokale besturen zetten van hun kant maximaal in op het klimaatverhaal en willen zo veel mogelijk  burgers overtuigen om samen met hen een steentje bij te dragen aan het klimaat. Als provincie willen we steden en gemeenten hierin ondersteunen.

De dienst duurzaam milieu- en natuurbeleid van de provincie Antwerpen brengt voor de 31ste keer op rij kennis en ervaring samen voor een inspirerende uitwisselingsdag.

Programma

9u        Ontvangst met koffie en thee     

9u30     Verwelkoming
Marina De Bie, schepen voor Leefmilieu stad Mechelen                           

9u35     Inleiding
Rik Röttger, gedeputeerde Leefmilieu provincie Antwerpen   

9u40     Participatie: het toverwoord voor een gedragen beleid?
Jeroen Van Laer, schepen voor participatie gemeente Edegem en professor aan de faculteit Sociale Wetenschappen van Universiteit Antwerpen     

10u20   Naar een nieuw lokaal samenwerkingsverband tussen burgers, ondernemers, middenveld en lokale besturen
Koen Wynants, Antwerpen aan 't woord vzw

11u       koffiepauze

11u30   Voorbeeldprojecten:

o    Paraat voor het klimaat, stad Mechelen
Arnout Ruelens, dienst Duurzame Ontwikkeling en Energie stad Mechelen

o    Samen voor een warmere wijk, gemeente Duffel
Tanja Wuyts, milieudienst gemeente Duffel                         

12u10   Word een participatie-expert: het ondersteuningsaanbod van de provincie
Britt Mertens, dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid provincie Antwerpen
Bernard Govaert, projectmanager Bond Beter Leefmilieu
                         

12u40   Duurzame lunch    

14u       Keuze uit 3 activiteiten:

o    Wandeling langs een aantal participatieve projecten stad Mechelen (groene speelzone 'Zwiebelbos', buurtkippenproject 'het ei van St.-Pieter', klusbib)

o    Workshop 'coachingstraject participatie'                                        
Bernard Govaert, projectmanager Bond Beter Leefmilieu

o    Workshop 'van burgerinitiatief tot energiecoöperatie' (of hoe lokale hernieuwbare energie oogsten)
Jan De Pauw, REScoop.Vlaanderen                                                        

16u00 Afsluiting van de dag met een (lokaal duurzaam) hapje en drankje

Inschrijven

Inschrijven kan tot maandag 12 juni 2017 via deze link.

Locatie

Het Arsenaal, Hanswijkstraat 63, 2800 Mechelen, ingang langs het Dijlepad (bereikbaar via Zandpoortvest)

Het Arsenaal ligt op minder dan 10 minuten wandelafstand van het station van Mechelen.
Meer info over de bereikbaarheid vind je hier

Info over de workshops

Wandeling langs een aantal participatieve projecten stad Mechelen

Korte wandeling in het centrum van Mechelen met toelichting over drie projecten:

Het 'Zwiebelbos': Een speelgroenproject in samenwerking met Basisschool De Ham, Thomas More Hogeschool Mechelen en Milieuzorg Op School (MOS).
Toelichting door Els Teunissen, praktijkcoördinator opleiding kleuteronderwijs, Thomas More Hogeschool en Katrien Hoeylaerts, MOS-begeleider basisonderwijs

Buurtkippenhok 'Het ei van Sint-Pieter': Dit buurtinitiatief won vorig jaar de subsidiewedstrijd van de campagne 'Mechelen Klimaatneutraal'. Een vijftiental kippen brengen een beetje natuur (én kunst) midden in de stad.

Toelichting door vrijwilligster Marjon

De Klusbib: Een deel-initiatief van enkele enthousiaste vrijwilligers waar je klusmateriaal kan ontlenen en/of in bruikleen geven. Het initiatief maakt deel uit van de grotere groep initiatieven onder de naam “Mechelen in Transitie”.

Toelichting door vrijwilliger Thomas Pluymers

Coachingstraject participatie

Vorig jaar boden we aan 10 gemeenten gratis coaching aan voor een participatietraject rond een klimaatthema. Ook dit jaar zullen gemeenten zich hiervoor kandidaat kunnen stellen. De bedoeling is om bij de doelgroep en betrokkenen draagvlak te creëren, feedback en constructieve ideeën te verzamelen en zoveel mogelijk steun en samenwerking te bereiken.
In deze workshop krijg je meer zicht op hoe de coaching verloopt en hoe je zo'n participatief traject als lokaal bestuur kan aanpakken. Je kan er ook ideeën en ervaringen uitwisselen met de gemeenten die hebben deelgenomen aan het coachingstraject.

Bernard Govaert, projectmanager Bond Beter Leefmilieu

Van burgerinitiatief tot energiecoöperatie (of hoe lokale hernieuwbare energie oogsten)

Overal in Europa verenigen gewone burgers zich om samen windturbines en zonnepanelen te plaatsen, om het distributienet in beheer te nemen, om thuis de samen opgewekte groene stroom of warmte aan een faire prijs geleverd te krijgen.

Ook in Vlaanderen verenigen mensen zich in burgercoöperaties voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

In deze workshop delen we ervaringen en kennis met een aantal energiecoöperaties in provincie Antwerpen, en kom je meer te weten over welke rol je hierin als lokaal bestuur kan spelen.

Jan De Pauw, REScoop.Vlaanderen

Organisator
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid