Infovergadering grondwaterproblematiek Berendrecht

Thema's

Een aantal mensen in de zone rond de Dorpsbeekstraat in Berendrecht kampen soms met wateroverlast, waardoor hun kelders onder water staan. De provincie Antwerpen heeft een studie laten uitvoeren om te zien of hieraan iets structureels via haar waterlopen kan gedaan worden.

Status
Inschrijvingen afgesloten
Datum
  • donderdag 7 december 2017 van 19.30 uur tot 21.30 uur
Uiterste inschrijfdatum
dinsdag 5 december 2017

De provincie Antwerpen werd 3 jaar geleden de waterloopbeheerder van de Dorpsbeek en ondertussen ook van de Zoutebeek. Daarom vroeg het districtsbestuur of de provincie een oplossing voor de wateroverlast kon vinden binnen haar bevoegdheden. Samen met de bewoners heeft de provincie tijdens een watercafé enkele scenario’s uitgewerkt die een impact op de waterhuishouding zouden kunnen hebben.

Welke scenario's werden onderzocht?

Een studiebureau heeft vervolgens onderstaande oplossingen grondig bekeken.

  • Zoutebeek dieper maken. Door de Zoutebeek dieper uit te graven, kan het water ook naar het noorden stromen. Zo zouden we een lager peil krijgen in het zuiden, aan het einde van de getroffen Dorpsbeekstraat. 
  • Nieuwe grachten in het Reigersbos. Als de oude grachtenstructuur in het Reigersbos kan hersteld worden en er wordt een nieuwe gracht gegraven naast de Sint-Jan Baptiststraat, zou het grondwaterpeil kunnen dalen in het Reigersbos en daarrond.
  • Dorpsbeek dieper maken. In de Dorpsbeek wordt slib geruimd en plaatselijk uitgegraven. Dit kan een gunstig effect hebben op het peil in de Dorpsbeek, maar ook op het grondwaterpeil in de buurt van de beek. 
  • Een combinatie van bovenstaande scenario's

De resultaten van de studie zijn bekend en willen we toelichten in een infovergadering op 7 december. De infovergadering gaat door op donderdag 7 december om 19u30 in het districtshuis van Berendrecht.
 

Je kan je hier inschrijven voor deze infovergadering.

Meer info?

Contacteer het district op het telefoonnummer 03 289 28 10 of per mail naar district.berendrechtzandvlietlillo@stad.antwerpen.be.