Onteigeningsmachtiging fietsostrade Geel: inzage onteigeningsdossier

De provincie Antwerpen verwerft gronden langs spoorlijn 15 in Geel, voor de aanleg van een fietsostrade tussen Herentals en Balen. Wie dat wenst, kan het onteigeningsdossier komen inkijken.

Datum
  • van 15 juni 2018 tot 29 juni 2018

Bij besluit van 18 april 2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding werd de provincie ertoe gemachtigd om over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van onroerende goederen gelegen in Geel, deelprojecten 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 10, 11/1 en 11/2, kadastraal bekend zoals vermeld op de onteigeningsplans.

Wil je het onteigeningsdossier komen inkijken? Dat kan van vrijdag 15 tot en met vrijdag 29 juni 2018, in het Provinciehuis aan de Singel, Desguinlei 100 in Antwerpen. Graag vooraf een seintje aan Huguette Jeuninckx van het team Vastgoed op het nummer 03 240 67 20 of per e-mail: huguette.jeuninckx@provincieantwerpen.be.

Volgende