Talentennetwerkdag

Status
Datum
  • woensdag 19 april 2017
Prijs
35€, broodjesbuffet inbegrepen

De provincie Antwerpen organiseert in samenwerking met het Talentencentrum een Talentennetwerkdag met als thema ‘Een blik op Talent’.

Gastspreker is Luk Dewulf en net als bij de vorige editie verwelkomen we graag collega’s uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs, directies en andere belangstellenden uit de onderwijswereld.

Bij inschrijving kan  je een keuze maken uit de lezingen/ workshops zodat iedereen een eigen programma van 3 workshops  kan samenstellen op zijn/haar maat. Tijdens de middagpauze voorzien we een broodjesbuffet met tijd om te netwerken en kennis te maken met de Talentenfluisteraars. De dag wordt afgesloten door Elke Busschots die ons leert kijken achter het gedrag van kinderen.

Inschrijven

Inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier.

Programma

9 uur Welkomstwoord door Inga Verhaert - praktische afspraken
9.30 uur Ik kies voor mijn Talent (Luc Dewulf)
11-12 uur Workshop sessie 1
12-13 uur Middagmaal en randanimatie/ mini- beurs
13-14 uur Workshop sessie 2
14.15-15.15 uur Workshop sessie 3
15.15 Talentgedreven aan het werk met kinderen (Elke Busschots)
16 uur Netwerkmoment en receptie

Overzicht workshops

Naam Lesgever Doelgroep Inhoud
Iedereen (in) zijn talent! Stimulerend aanwezig zijn met een bont gekleurde talentenbril. Hans Claeys, Jongerencoach lager onderwijs (LO), secundair onderwijs (SO)  In deze workshop gaan we met u op ontdekking naar en het versterken van je eigen talenten. De focus van de workshop is positief en ligt op herontdekken van ieders krachtige talenten en energie én op het inzetten van deze krachtige mechanismes om sterker/ positiever in te zetten op de verbinding tussen leerkracht en leerlingen.

Kleuters doen blinken!

Lut Maes

kleuteronderwijs (KO)

Het verhaal van een klas waar kleuters ‘echt’ mogen blinken. Waar we actief op zoek gaan naar blinkdingen en genieten van elkaars blinkmomenten en waar kinderen mee gaan zoeken naar nieuwe uitdagingen.
Hoe organiseer je dit, wat zijn de voorwaarden en waar moet je op letten. Hoe vertaal je leerplandoelen in ‘blinkmomenten’?

Breder evalueren en talentgericht rapporteren

Jurn Van den Meerssche

LO, SO

We verkennen en brengen in kaart hoe we met simpele tools en werkvormen een omgeving kunnen inrichten waarin kinderen leren en leven. Dit vraagt naast klassiek evalueren ook om alternatieve evaluatievormen. Op een haalbare manier willen we kinderen actief betrekken bij de evaluatie om uiteindelijk op een brede en talentgerichte manier te kunnen rapporteren aan kinderen, ouders...

Maxitaal Megataal

Marlies Algoet
docent en onderzoeker
van de opleiding Bachelor Kleuteronderwijs Odisee.
 

KO

Deze workshop zet in op een kennismaking met het verhogen van de interactiekwaliteit. Na een korte bespreking van de onderzoeksresultaten en de noodzaak van taal-denkstimulatie bij de oudere kleuters, zoomen we in op de taal-denkhand. Met dit ‘handig’ mnemotechnisch instrument neemt de kleuteronderwijzer de bevordering van zijn eigen interactiekwaliteit ‘in handen’.
Elke vinger van de taal-denkhand staat voor een aantal interactievaardigheden, die enerzijds taal of feedback bieden en/of spreekkansen uitlokken, en anderzijds de denkvaardigheid stimuleren. De taal-denkhand herinnert de kleuteronderwijzer eraan om naast de taal van de kleuters ook systematisch hun denken te bevorderen, de hele dag door.
In de workshop worden de vingers kort overlopen en bekijken we enkele voorbeelden / oefeningen van hoe deze vingers een gewoon lesmoment kunnen verrijken. Mogelijkheden om deze taaldenkinteractievaardigheden na deze kennismaking  ‘in de vingers’ te krijgen worden overlopen.  De cursisten maken kennis met het boek Maximaal Megataal en de bijhorende website.

Neuromythes

Pieter Tijtgat
Verantwoordelijke onderzoeksgroep Onderwijs Odisee

 

 

LO, SO,
directies

‘We gebruiken maar 10% van onze hersenen!’ ‘We moeten ervoor zorgen dat de linker hersenhelft van onze leerlingen meer in verbinding komen met de rechter’. Er bestaan heel wat misverstanden over hoe onze hersenen en die van onze leerlingen werken. Dit noemen we neuromythes. Doel van deze lezing is het onderwijs wakker te schudden, te wijzen op het feit dat er neuromythes leven in het onderwijs en hiermee de kritische geest aanscherpen. Er is op dit moment al heel wat kennis over neurowetenschappen en onderwijs voorhanden. Toch blijven bepaalde neuromythes hardnekkig leven. Deze neuromythes hebben niet alleen een impact op hoe sommige leerkrachten les geven (bv. “deze leerling is een visueel lerende, dan zal ik hem enkel nog via prentjes laten leren”), maar ook hoe kinderen bepaalde misvattingen over onze hersenen overnemen (bv. “deze oefeningen helpen mijn linkerhersenhelft beter samenwerken met mijn rechterhersenhelft”). In deze lezing gaan we dieper in op de neuromythes en hoe leerkrachten/onderwijspractici hiermee moeten omgaan. Er wordt een educatief pakket voor leerkrachten verspreid waarbij elke leerkracht in zijn/haar school een miniproject kan opzetten om neuromythes te bestrijden.

Creativiteit en talentgericht kijken gaan hand in hand

Rozemie Smissaert

LO, KO

Hoe gaan creativiteit en talentgericht kijken hand in hand? Tijdens een muzische activiteit botsten héél wat kinderen op hun grenzen of komen er héél wat mechanismen in gang die het creatieve proces belemmeren. Hoe ga je daarmee om als leerkracht? In deze sessie ontdek je het verschil tussen groeidenken en vastdenken. Ontdek je wat talent eigenlijk is en krijg je enkele kneepjes mee om kinderen vanuit groeidenken te stimuleren tijdens een muzische activiteit. Je hoeft geen podiumbeest te zijn om de kunstenaar in jezelf te ontdekken. Het gevaar bestaat erin dat je met aan andere bril naar kijkt als je straks naar huis gaat. De talentgedreven bril die kijkt naar wat wel werkt en energie geeft!

Kris- kras – kracht

Verteltheater

Lieve De Meyer

LO

In deze workshop staat het ‘krachtenverhaal’ centraal.
In dit verhaal gaan 2 kinderen op queeste. Dankzij alle krachten brengen ze hun zoektocht tot een goed einde.
Een verhaal om kinderen te stimuleren hun eigen krachten te ontdekken, te versterken, te gebruiken.
Hoe pak je dat aan?  Hoe breng je de kinderen zover dat ze hun eigen krachten gebruiken. De kracht van de verbeelding helpt ons op weg, evenals kleine opwarmers om samen met kinderen te doen.
Veel tips om zelf te gaan vertellen.

GrOw!-visie – een praktijkvoorbeeld

Sven Breugelmans

Niveau van de scholen-
gemeenschap, directies
Scholengroep Adite is een scholengroep met een duidelijke visie op onderwijs met volgende pijlers: talent en talentontwikkeling, betrokkenheid, welbevinden, eigenaarschap en contextrijk leren. Binnen deze workshop wordt bekeken wat deze GrOw!-visie betekent voor onze scholen.

Blij in de klas

Elke Busschots
(en anderen) 
LO,
directies
Ben jij als school, leerkracht ook op zoek hoe je gericht kan werken aan een positief klasklimaat, waar iedereen erbij hoort, waar er veiligheid is zodat iedereen zichzelf durft en mag zijn, waar talenten zichtbaar worden gemaakt en mogen groeien?
Blij in de klas! is een nieuw project van de Blij met mij! academie. Het is ontstaan vanuit de droom van kinderen die de Blij met mij! training gevolgd hebben. Zij droomden dat iedereen van hun klas Blij met mij! zouden kunnen doen en op de vraag wat zou er dan gebeuren, kregen we het volgende antwoord:  “dan zou het leuker zijn op de speelplaats, in de klas en zou iedereen wat meer naar zijn gekleurde gedachten luisteren en dan zouden anderen mijn talenten ook zien.”
Blij in de klas is een methodiek om samen met de kinderen én de leerkracht te werken rond het talentenverhaal, veerkracht, groeidenken. Enerzijds legt BLIJ IN DE KLAS de basis rond werken met talent en het groeidenken vanuit concrete klasactiviteiten. Kinderen en leerkrachten leren kijken door de talentenbril en hun eigen groeidenken te ontwikkelen. Anderzijds inspireren we meesters en juffen en geven we handvaten om de ingeslagen weg te bewandelen in de eigen klas.
Wil je weten hoe je deze methodiek kan inzetten en hoe je daarmee een positief antwoord biedt op hoe omgaan met pestgedrag, uitsluiting, faalangst en laagzelfbeeld, kom dan naar onze workshop en ontdek wat het voor jouw school kan betekenen.

Talentenbouwers, talentontwikkeling in je school, van binnenuit.

Elke Busschots
(en anderen) 
LO, KO,
directies
Steeds meer scholen maken de keuze hun onderwijs fundamenteel te laten aansluiten op de talenten van hun leerlingen. Een leerkracht die werkt vanuit zijn/haar eigen talenten is een voorbeeld en bevlogen begeleider voor de leerlingen. Dit is een natuurlijke manier van werken vanuit talenten die inspirerend voor collega’s een leerlingen werkt.
Talentenbouwers krijgen een speciale op­dracht binnen de school: ze ondersteunen talentontwikkeling. Het kunnen leerkrachten, intern begeleiders of mentoren zijn. Ze zijn extra bekwaam in het talentgedreven werken met kinderen en hun ouders.
Vanuit die visie, deskundigheid en ervaring ondersteunen zij de rest van het team bij het inzetten van het eigen talent en bij het werken aan talentontwikkeling bij leerlingen.
Tijdens deze workshop ontdekt je hoe je als leerkracht talentenbouwers kan worden en hoe je talentontwikkeling in jouw school vorm kan geven.

Ik heb vele talenten en mijn directeur heeft ze gezien !

Denise Goosenaerts

directies

Denise Goosenaers deelt als ervaringsdeskundige graag het  proces  wat je als directeur kan doen bij het zien van de talenten van leerkrachten.

Woordenschatkoffers

Tine De Rydt

KO

Hoe leer je anderstalige kleuters en leerlingen onze taal? Je kan dit op verschillende manieren doen. Maar door middel van woordenschatkoffers willen we met de talenten van anderstalige nieuwkomers aan de slag om zo onze taal aan te leren. In de koffers zitten opdrachten en spelletjes die verschillende talenten van de anderstalige nieuwkomers aanspreken.

Talent inzetten bij een traject rond Mindset

Liesbet Vercamer
zaakvoerder bij
Hoogbloeier cvba

LO, SO,
directies

Hoogbloeier wil het verborgen potentieel van hoog- en meerbegaafde kinderen en volwassenen [weer] zichtbaar maken, ze goesting doen krijgen in leren en ze evenwichtig en gelukkig maken. Wij laten geen talenten verloren gaan in onze maatschappij!
Wij werken aan onze missie met enthousiaste (ervarings)deskundigen. Zij bieden een kwalitatieve, wetenschappelijk onderbouwde omkadering. Op die manier kunnen de kinderen en (jong)volwassenen zélf inzicht verwerven in hun eigen mogelijkheden zodat ze zich maximaal ontplooien en zich goed in hun vel voelen.
Als je werkt aan je mindset, dan durf je terug uitdagingen aan te gaan, kan je leren uit je falen, en ga je groeien! Niet echt natuurlijk, maar jouw brein, motivatie en doorzettingsvermogen groeit… en dit vanuit kennis over vaste en groeimindset, twee belangrijke manieren van denken die ervoor zorgen of je nu wel of niet durft! Weten wat jouw talenten zijn helpt om door te zetten wanneer het moeilijk wordt en helpt ook bij de keuze voor dingen die bij je passen. Die je energie geven en wat energie vreet achter je te laten.

‘Spelen met talenten’: met leerlingen via spel aan de slag .

Silke Wouters

KO, LO,
SO

“Waar ben ik eigenlijk goed in? Wat doe ik graag? Wat vinden anderen dat ik goed kan?” Ooit al eens bij stil gestaan dat dit dingen zijn die voor een kind of jongere misschien moeilijk te verwoorden zijn? Dan helpen structuur en tools hen al een aardig eind op weg!
Werk jij regelmatig rond talentontwikkeling in het onderwijs? Heb je ook wel eens het gevoel dat er veel talenten van leerlingen niet voldoende tot uiting komen in de klas? Wil je meer uit je leerlingen halen dan enkel de standaardverwachtingen? Dan is deze workshop zeker iets voor jou!
Gedurende 1 uur gaan we spelend aan de slag met tools die je kan gebruiken bij het werken rond talenten met kinderen en jongeren. Via deze  technieken (o.a. het kinderkwaliteitenspel, ‘Ken je kwaliteiten’, losse groepspelen…) leren kinderen hun talenten en die van de medeleerlingen kennen.
Verwacht je niet aan grote theorieën, wel aan een klein maar stevig kader, veel uitproberen en ervaren. Je eigen creativiteit wordt aangesproken om op een actieve manier deel te nemen en daar kunnen alleen maar boeiende dingen uit voortkomen!

Laat Tapascity je inspireren om door een talentgerichte bril te kijken naar je leerlingen !

Ine Geerts

SO,
directies
Laat Tapascity je inspireren om door een talentgerichte bril te kijken naar je leerlingen en hiermee samen met hen aan de slag te gaan.
Tapascity biedt zowel instrumenten aan om talenten en passies in kaart te brengen als methodes om aan de slag te gaan met talentontwikkeling bij kinderen, jongeren en volwassenen.
Tijdens deze workshop werpen we een blik op de mogelijkheden die Tapascity aanreikt om samen met jongeren op pad te gaan.  Samen talenten en passies ontdekken vanuit een ontwikkelingsperspectief.  Waar ben ik sterk in en wat geeft me energie?  Op deze manier kan je leerlingen ondersteunen en begeleiden in hun groei naar krachtige en zelfbewuste personen die bewust keuzes kunnen maken en hun leerproces durven aangaan.  Leerlingen kunnen hun eigen talent inzetten in groepswerk en in individueel werken.  Leerkrachten kunnen situaties creëren waarin leerlingen worden uitgedaagd om ook naar nieuwe talenten op zoek te gaan.

Kr8ig aan de slag met de lesmap talentontwikkeling KR8/ONAUTEN: een praktijkverhaal

Martine Wouters

buitengewoon onderwijs (BO),
LO (derde graad)
De KR8/O/NAUTEN is een gratis lespakket voor leerkrachten van de 3e graad lager onderwijs/ buitengewoon onderwijs dat focust op talentontwikkeling en meervoudige intelligentie.
Je wordt hierbij geholpen door Frank De Winne, de peter van het project die de leerlingen aanspoort op zoek te gaan naar hun talenten. Hij vraagt hen: "Wat heb jij in je mars?"
Het lespakket is gekoppeld aan de eindtermen en komt dus niet bovenop de gewone lessen. Je kunt als leerkracht aan de hand van nauwkeurig uitgestippelde trajecten zelf het tempo of de intensiteit bepalen en zo het traject over enkele weken, maanden of zelfs twee schooljaren spreiden. Martine vertelt aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe ze dit aanpakt in haar eigen klas (eindklas basisaanbod).

Talentenfluisteraars (Middagpauze)

Kirsten Winnelinckx,
Marleen Rosiers,
olv Elke Busschots

 

LO

 

Talentgedreven werken met kinderen (Afsluiter)

Elke Busschots
(en anderen) 

iedereen

 

‘kijken achter het gedrag’ en hoe talent ervoor zorgt dat je van binnen sterker wordt en dat als je als begeleider inzicht hebt in talent  hoe talent dan ook bepaald gedrag kan verklaren en hoe je iets kan herkaderen.