Werkatelier F11 in de Saffierstraat in Berchem

Thema's

Je bent welkom op het werkatelier over de integratie van de fietsostrade F11 in de Saffierstraat.

Momenteel onderzoekt de provincie Antwerpen hoe ze de, soms tegenstrijdige, wensen met elkaar kan verzoenen. Welke mogelijke oplossingen er zijn en welke gevolgen die hebben. Op basis van die informatie werkt ze met de buurtbewoners en geïnteresseerden op een constructieve manier het definitieve ontwerpplan van de F11 langs de Saffierstraat af.

Datum
  • zaterdag 18 maart 2017 van 09.30 uur tot 13 uur

In november 2016 legde de provincie Antwerpen een eerste voorstel van de F11 langs de Saffierstraat in Berchem en Mortsel aan de buurt voor. Ze luisterde naar de bedenkingen van de actiegroep BAF11, ontving een petitie, praatte met de aanwezigen en verzamelde feedback via anonieme briefjes en latere e-mails.

Er kwamen onder andere vragen naar:

- groene ruimte die publiek toegankelijk is om te wandelen, te spelen en gezellig samen te zijn;
- behoud van de stadstuintjes; 
- ruimte om fietsen te stallen;
- behoud van de bomen;
- vervanging van de zieke bomen;
- heraanleg van de volledige straat;
- toegang tot de F11 vanuit de Saffierstraat