Infomarkt PRUP Electrabelsite

Thema's
Datum
  • maandag 18 maart 2019 van 19 uur tot 21.30 uur

De provincie Antwerpen wil samen met jou aan de slag om een gedragen toekomstplan op te maken voor de (voormalige) Electrabelsite. Op de infomarkt verneem je meer over de mogelijke alternatieve invullingen voor dit gebied. Jouw meningen, suggesties of vragen hierover zijn zeer welkom.

De infomarkt geldt ook als participatiemoment voor de startnota over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Electrabelsite. Meer uitleg daarover vind je op deze webpagina.

Doorlopend welkom in het Hoofdgebouw op de Electrabelsite, Alexander Wuststraat 2 in Schelle. 

Iedereen welkom, geen inschrijving vooraf nodig. 

Organisator
Dienst Ruimtelijke Planning

Volgende van de detaillijst