Publieke raadpleging Electrabelsite Schelle

Thema's
Datum
  • van 18 maart 2019 tot 16 mei 2019

De provincie Antwerpen startte met de procedure voor opmaak van een PRUP Electrabelsite Schelle. Vanaf 18 maart 2019 worden de start- en procesnota beschikbaar gesteld op deze provinciale webpagina. Dit is meteen ook de start van de periode voor de publieke raadpleging, die loopt vanaf 18 maart tot en met 16 mei 2019.

Hoe kan je een reactie indienen?

Je kan een reactie op de startnota indienen tijdens de infomarkt van 18 maart 2019 of gedurende de publieke raadpleging (vanaf 18 maart tot en met 16 mei 2019). Deze reactie dien je schriftelijk te richten en te bezorgen aan de deputatie van de provincie Antwerpen, uiterlijk op 16 mei 2019. Je doet dat op één van de volgende manieren:

  • vul het online inspraakformulier in
  • stuur een e-mail aan: ruimte@provincieantwerpen.be
  • verzend een aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
  • geef een brief af tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen)
  • stuur een aangetekend schrijven naar of geef een brief af op het gemeentehuis van Schelle, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle of op het gemeentehuis van Niel, Ridder Berthoutlaan 1, 2845 Niel

     
Organisator
Dienst Ruimtelijke Planning

Volgende van de detaillijst