Openbaar onderzoek ontwerp-PRUP De Beunt te Lier

De provincie Antwerpen maakt een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op voor het bedrijf Janssens NV.

Datum
  • van 21 maart 2017 tot 19 mei 2017

Het bedrijf Janssens nv ligt langs de Mechelsesteenweg te Lier. Om de mogelijke uitbreiding van het bedrijf planologisch vast te leggen, maakt de provincie Antwerpen het PRUP 'De Beunt' op. Meer informatie over dit PRUP vind je op deze webpagina van de dienst Ruimtelijke Planning.

Openbaar onderzoek
De provincie Antwerpen heeft een ontwerpversie van het PRUP uitgetekend en organiseert hiervoor een openbaar onderzoek van 21 maart 2017 tot en met 19 mei 2017. In deze periode kan je het ontwerp-PRUP ‘De Beunt’ lezen en eventuele opmerkingen indienen.
Je kan het ontwerp via bovenvermelde webpagina online via pdf bekijken, ofwel het ontwerp inkijken in het provinciehuis (Provinciehuis aan de Singel, Desguinlei 100 te 2018 Antwerpen) of in het stadskantoor van Lier (meer info op de website van de stad Lier).

Hoe reageren?
Bezwaren, opmerkingen of suggesties dien je te bezorgen aan de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO). Je formuleert ze best zo concreet mogelijk, zodat de PROCORO met je opmerkingen aan de slag kan. Geef bijvoorbeeld telkens de reden waarom je niet akkoord bent en zeg eventueel hoe je het graag anders ziet. Je bezorgt je opmerkingen op één van de onderstaande manieren:
- Per brief aan de PROCORO, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
- Per mail naar procoro@provincieantwerpen.be
Je kan je brief ook afgeven aan het onthaal in het provinciehuis in Antwerpen of bij de dienst Bouw en Milieu van de stad Lier. Vraag in dat geval zeker een ontvangstbewijs.

Organisator
Dienst Ruimtelijke Planning

Volgende