Werken in Broek De Naeyer

Thema's
Datum
  • van 13 mei 2019 tot 24 mei 2019

Beste bezoeker/omwonende

Van 13 mei tot 24 mei zullen we een deel van de wandelwegen in Broek De Naeyer ophogen en verstevigen met boskiezel. Dit zal bijdragen tot de verbeterde toegankelijkheid van het gebied. Deze maatregel komt uit ons goedgekeurd bosbeheersplan, in latere fasen zullen we ook de ingangen langs de kanaaldijk en Rupeldijk aanpakken om onder andere de toegankelijkheid te verbeteren. Boskiezel is een natuurlijk product, de kwartskiezels zullen zich mooi en stevig zetten en na verloop van tijd een begroeiing krijgen.

Tijdens de werken is er kans op hinder aan de zuidelijke toegang van Broek De Naeyer. Om uw veiligheid te garanderen is Broek De Naeyer niet toegankelijk van 13 mei tem 17 mei en van 20 mei tem 24 mei telkens tussen 7.30 en 16 uur. Onze excuses voor de hinder tijdens de werken.

Volgende van de detaillijst