Je weren kan je leren!

Grensoverschrijdend gedrag en geweld van onbekenden in publieke ruimtes, maar ook van ‘vertrouwde’ bekenden thuis, op het werk of ergens binnenshuis. Misschien is het jou al eens overkomen? Misschien wil je leren wat je kunt doen wanneer iemand over jouw grenzen gaat?

Status
Datum
  • zaterdag 14 oktober 2017 van 09.30 uur

Ook anno 2017 worden nog steeds veel vrouwen geconfronteerd met gendergerelateerd grensoverschrijdend gedrag van bekenden en onbekenden. In deze cursus leren vrouwen om hun eigen grenzen goed aan te voelen, met woorden en lichaamstaal af te bakenen en (zo nodig) fysiek te verdedigen. We werken ook aan het (terug) vinden en versterken van de innerlijke kracht en de versterking van het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen die aan de basis liggen van een weerbare basishouding.

Wat houdt de cursus in?

In deze actieve doe-cursus krijg je een aantal eenvoudige tips & tools die je kunt inzetten wanneer je je niet op je gemak, bang of bedreigd voelt. Het gaat niet om een assertiviteitstraining, fitness, praatgroep, therapie of vechtsport maar om een unieke en efficiënte mix van mentale en fysieke weerbaarheidstechnieken.

Wat komt er zoal aan bod?

  • situaties beter aanvoelen en inschatten
  • gevaarsignalen opmerken en ernstig nemen
  • grenzen duidelijk aangeven en afbakenen met woorden en lichaamstaal
  • angst omzetten in woede/ woede uiten in plaats van in te slikken
  • een confrontatie aangaan in plaats van te negeren of hulp te vragen
  • je stem gebruiken om te brullen in plaats van om te gillen
  • de kwetsbare plekken van een agressor en hoe je ze kunt raken
  • bevrijdingen uit enkele eenvoudige grepen

De trainster die de cursus zal begeleiden is Suzanne Cautaert. Zij heeft 35 jaar ervaring en was van 1981-2002 verbonden aan Refleks Weerbaarheidscentrum vzw, een organisatie die zich specialiseerde in preventie van geweld en grensoverschrijdend gedrag, voornamelijk gericht op vrouwen en meisjes.

Praktisch

Locatie: terraszaal van de Warande, Warandestraat 42 te 2300 Turnhout.
Elke cursus omvat 4 sessies van telkens 3 uur (behalve als de cursus op zaterdag wordt georganiseerd, dan zijn het 2 sessies van telkens 6 uur). De cursus kost 20 euro voor de hele reeks.

Inschrijven en meer informatie via ines.conderaerts@cawdekempen.be, M 0471 70 35 07
Na inschrijving krijg je verdere praktische informatie via mail toegestuurd. 

Dit is een initiatief van de provincie Antwerpen en het Family Justice Center Antwerpen - Mechelen in samenwerking met vzw (F)empower.