Proefveldbezoek bodem en bemesting

In een eerste reeks veldbezoeken worden de proefvelden op grasland,  maïs en voederbieten bezocht die verband houden met bodem en bemesting.  Een proef op grasklaver werd aangelegd om zoveel mogelijk verschillen in gewasgroei te bekomen zodat technieken vanuit precisielandbouw in de praktijk kunnen worden gevaloriseerd. Verschillende kunstmestsoorten en zelfs een groeibevorderaar werden hiervoor in proef gelegd. 

Datum
  • woensdag 21 juni 2017 van 20 uur

Na scheuren van grasland wordt vaak maïs geteeld. We weten intussen dat dit problemen qua nitraatresidu kan opleveren.  Tal van technieken gaande van onderzaai tot een zeer specifieke bodembewerking nl de Pol-ploeg worden er vergeleken.

In een andere proef werd maïs op verschillende rijafstanden gezaaid. 

Wil je weten hoe je de vergroening kan invullen : bezoek dan zeker de demo van diverse voederbietenrassen (derde teelt) , groenbemesters en bloemenmengsels voor akkerranden.

gras

Praktische informatie

Wanneer: woensdag 21 juni om 20.00u

Waar: Samenkomst op Hooibeekhoeve, Hooibeeksedijk 1 Geel, alle proefvelden liggen op wandelafstand

Meer informatie:

Projecten

Demonstratieprojecten:  Smartcrops – ABC Koolstof – KOE Klimaatvriendelijke Ommekeer met Eigen voer LCV  : Ruitzaai maïs –PDPO: Zot van pAtrijs - Interreg Vlaanderen Nederland: Levende bodem