Welke woongewoonten moeten we nu doorbreken voor het wonen van de toekomst?

Kom 25 april naar de lancering van geWOONtebreker op het MOOOV filmfestival en leer breken met je woongewoonten.

Status
Datum
  • dinsdag 25 april 2017 van 13 uur tot 19 uur

Hoe en waar je woont bepaalt:

  • je toegang tot zorg
    Hoe kunnen we wonen en zorg beter afstemmen in onze gemeenten en voorzieningen beter bereikbaar maken?
  • je mobiliteit
    Werken, naar school gaan, winkelen, sporten… voor al deze activiteiten verplaatsen we ons. Hoe kunnen we met wonen bijdragen tot duurzame mobiliteit?
  • de beeld- en leefkwaliteit van je dorp, je stad
    Hoe kunnen we onze open ruimte behouden of zelfs uitbreiden en zuinig omgaan met ruimte en grondstoffen? Hoe kunnen we het samenleven van bewoners stimuleren?

Tijd om onze woongewoonten te doorbreken! Dit vraagt een mentale shift bij lokale besturen, woonactoren, burgers. De provincie startte het project geWOONtebreker samen met de gemeenten Malle, Nijlen, Westerlo en Wijnegem. In participatieve trajecten met burgers en lokale besturen maken we de ‘mental shift’ om het wonen van de toekomst vorm te geven.
Op 25 april nemen je mee in deze unieke trajecten, laten we je zelf aan de slag gaan tijdens workshops. Afsluiten doen we met een netwerkmoment en een film. Ervaar zelf wat een geWOONtebreker is en wat het met je doet!
 

13 uur

Welkom
Peter Bellens, gedeputeerde voor welzijn en gezondheid

Ondertekening charter Samenhuizen

13.20 uur

Het Land van Aa: een participatief traject
De Ark

13.40 uur

geWOONtebreker op de kaart

14.10 uur

Inspiratiesessie ‘geWOONtebreker, de mental shift’

Mental shift. Wat is het? Wat doet het met een mens? Waarom is het belangrijk? Wat zijn de belangrijkste ingrediënten om de slaagkans ervan te vergroten?


Behzad Rezaei **

15 uur

Workshops
Breek in op de 4 trajecten van Malle, Nijlen, Westerlo en Wijnegem in de workshops. Ervaar wat geWOONtebreker is, wat het met je doet en laat je inspireren.

16.10 uur

Inhoudelijke reflectie
Peter Swyngedauw (bureau Omgeving) en Behzad Rezaei

16.30 uur

Slot en netwerkmoment

17 uur

Film: Down to earth
“De earth keepers geven aan dat verandering alleen bij jezelf kan beginnen”
Bedrijfseconoom Rolf Winters trok met zijn gezin de wereld rond om te spreken met stamhoofden en oude wijzen van oude culturen. Dit alles legden ze vast op film. De film is een kritische commentaar op de consumptiemaatschappij, een pleidooi voor natuurlijke geneeswijzen en een ode aan de natuur.

Volgende