Inspiratiedag: vernieuwende ideeën en praktijken voor een toegankelijke zorg- en hulpverlening

DEZE STUDIEDAG IS VOLZET

De provincie Antwerpen heeft de laatste jaren verschillende initiatieven ondersteund die het gezondheidszorgaanbod voor kwetsbare groepen toegankelijker willen maken. Ook het voorkomen van zorg ligt ons nauw aan het hart. Vanaf 2018 behoort toegankelijke gezondheidszorg niet meer tot de provinciale bevoegdheden, daarom willen we deze boeiende ideeën en praktijken zeker nog met jullie delen. Hopelijk inspireert dit jullie om deze initiatieven te integreren in jullie werking.

Status
Datum
  • woensdag 22 november 2017 van 08.30 uur tot 16 uur
toegankelijke zorg

Een grote diversiteit aan zorg en doelgroepen leverden de voorbije jaren een ruime waaier aan projecten en ervaringen op. Vijf experts in de voormiddag en 5 workshopbegeleiders in de namiddag beschouwen en concretiseren deze projecten onder de kapstok van 5 thema’s: ‘Nieuwe eerstelijnspraktijken. Tijd voor verandering?’, ‘De kracht van samenwerking tussen welzijn en gezondheid’, ‘Outreachende hulp- en dienstverlening’ ‘Divers-sensitieve zorg voor diverse doelgroepen’, ‘Welzijnspromotie als (r)evolutie in het preventiedenken’.

(accreditering aangevraagd)

8.30 uur

 Onthaal met koffie

 

9.25 uur

 Welkom

 

9.30 uur

 De provincie en toegankelijke gezondheidszorg – wat na 2017? 
Gedeputeerde voor welzijn en gezondheid, Peter Bellens
 

9.40 uur

 Nieuwe eerstelijnspraktijken. Tijd voor verandering? 
 Roy Remmen
 

10.10uur

 De kracht van samenwerking tussen welzijn en gezondheid
 Eric Nysmans

 

10.40uur

 Pauze

 

11.00uur

 Outreachende hulp- en dienstverlening
 Cis Dewaele

 

11.30uur

 Divers-sensitieve zorg voor diverse doelgroepen
 Lieve Lenaers

 

12.00uur

 Welzijnspromotie: een (r)evolutie in het preventiedenken
 Peter Aertsen

 

12.30uur

 Middagpauze

 

13.45uur

 Keuze uit 5 verschillende inspiratiesessies

1.   Outreachende hulp- en dienstverlening (Cis Dewaele)

Hoe ondersteunen we jonge, kansarme kinderen met specifieke zorgbehoeften beter in hun eigen leefomgeving?
ZNA UKJA

Ontsluiting van de reguliere zorg d.m.v. outreachende zorg en nazorg voor kwetsbare doelgroepen
Dokters v.d. Wereld en CAW Antwerpen

Eerstelijnspsychologische functie verslaving in de WGC’s De Regent en Zuidrand
CGG VAGGA Antwerpen

2.   De kracht van samenwerking tussen welzijn en gezondheid  (Katrien Serroyen)

Oo’genblik - geestelijke gezondheidszorg op maat via samenwerking tussen OCMW en welzijnspartners uit de regio
OCMW Mol

‘Zorg tot Zorg’ en ‘G-care’ - Ontschotting van welzijn en gezondheid in de regio via bevorderen van de samenwerking tussen OCMW, huisartsen en ziekenhuis
OCMW  Mol en OCMW Geel

Welzijnsonthaal binnen het Geïntegreerd Breed Onthaal ism de mutualiteiten
CAW Kempen en OCMW Turnhout

3.   Nieuwe eerstelijnspraktijken. Tijd voor verandering?

(Lucky Botteldooren)

Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk
Universiteit Antwerpen

Het WGC en aanverwante gezondheidsprojecten
Anita Rimaux van WGC Lier

Laat je Tanden Zien
LOGO                                                                                            

Open Gezondheidshuis
Rotonde Brasschaat

4.   Divers-sensitieve zorg voor diverse doelgroepen (Lieve Lenaerts)

VCLB  Kempen (onderwijs)

CAW Antwerpen (welzijnszorg volwassenen)

Wingerbloei (jeugdhulp)

Oikonde Mechelen (volwassenen met een beperking)

CGG DePont (geestelijke gezondheidszorg)

Dagcentrum Hollebeek (ouderen)

ADIC (armoede/verslaving)

Ghapro (medische en sociale hulpverlening sekswerkers)

CAW Kempen (welzijnszorg volwassenen)

Oscare (nazorg brandwonden)

Netwerken Palliatieve Zorg Antwerpen

5.   Schuld en boete (Peter Aertsen en Bernard Bruggeman)

De manier waarop we kijken naar de wereld beïnvloedt onze sociale relaties en hoe we ons voelen. Sommige denkers beweren dat de ‘vrije wil’ niet bestaat. Als we dat aannemen, bestaat er geen schuldgevoel, geen kwaadheid, geen wraak noch boete. Bovendien vallen dan bepaalde vormen van verantwoordelijkheid ook weg… Uiteraard heeft deze manier van denken verregaande gevolgen voor ons leven en ons werk (leidinggeven, hulp verlenen, opvoeden…). Na een uitgebreide inleiding in dit denken, is er ruimte voor een interactieve gedachtewisseling.

 

16 uur

Afsluitende drink

 

Volgende