Klimaat

Klimaatwetenschappers zijn het er over eens: de massale uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen door de mens zorgen ervoor dat de aarde opwarmt en onze leefomgeving onder druk komt te staan. De klimaatverandering is voelbaar: droogteproblemen in de landbouw, hitteproblemen in steden, schade aan fruitteelten na hevige onweders, overstromingen en overbelaste rioleringen, zwaardere stormen, vreemde insecten...

De provincie Antwerpen onderzocht hoe het klimaat deze eeuw zal veranderen in onze regio. We hebben rekening gehouden met een gematigd en een extreem scenario van klimaatverandering. Welk scenario er aan komt, zal voor een groot stuk afhangen hoe verschillende actoren erin slagen hun CO2-uitstoot drastisch te doen dalen.

We krijgen sowieso drogere zomers met meer hittegolven, afgewisseld met periodes van intense neerslag en onweersbuien. De provincie wil ook anticiperen op deze veranderingen. Met haar ambitieus klimaatadaptatieplan is ze een voorbeeld en inspiratiebron voor andere overheden.

Ook jij kan iets betekenen en dat doe je niet alleen. De provincie ondersteunt waar mogelijk met onderstaande acties.