Klimaat

Bij haar beleid heeft de provincie rekening gehouden met een gematigd en een extreem scenario van klimaatverandering. Welk scenario er aan komt, zal voor een groot stuk afhangen hoe verschillende actoren erin slagen hun CO2-uitstoot drastisch te doen dalen. We krijgen sowieso drogere zomers met meer hittegolven, afgewisseld met periodes van intense neerslag en onweersbuien.

De provincie wil de uitstoot van haar eigen organisatie en die van haar grondgebied drastisch verlagen, Bovendien wil ze ook anticiperen op deze veranderingen. Met haar ambitieus klimaatadaptatieplan is ze een voorbeeld en inspiratiebron voor andere overheden.

Gebaseerd op de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie werkt de provincie momenteel hard aan een nieuw geïntegreerd klimaatplan. Vanaf 2021 treedt dit nieuwe klimaatplan in werking.