Provinciale Molendagen op 27 augustus en 24 september 2017

publish date
11.09.2017

De provincie Antwerpen telt nog 8 watermolens, 28 windmolens en 1 rosmolen. Mooi, maar kwetsbaar erfgoed. Want een molen die stilstaat, is snel vatbaar voor verval. Daarom werkt de provincie Antwerpen actief samen met vele vrijwililge molenaars aan het behoud en beheer van het huidige molenbestand, zodat deze molens ook na restauratie in goede vorm blijven.

De meeste molens worden bediend door vrijwililge molenaars, aangesloten bij de koepelvereniging vzw Levende Molens. De provincie Antwerpen ondersteunt de werking van deze koepelvereniging en rekent daarnaast ook op de actieve inbreng van haar vzw Monumentenwacht. Zo investeerde de vzw Monumentenwacht Antwerpen in 2017 nog in de aankoop van een resistograaf, een apparaat om de weerstand van dikke molenbalken te testen.

De inzet van de vrijwililge molenaars is enorm belangrijk. Zij staan niet alleen in voor de werking en het onderhoud van onze molens. Maar zij spelen ook in op de groeiende belangstelliing van de jeugd voor het molenerfgoed. Zo realiseerden de erfgoedcellen Erfgoed Noorderkempen en k.ERF in samenwerking met de vzw Levende Molens in 2016 een educatief pakket voor het basisonderwijs 'Molen je mee?'. De provincie Antwerpen vond het belangrijk dit mooie initiatief uit te breiden over heel haar grondgebied.

Op 27 augustus werd daarom een tweede en uitgebreidere uitgave van 'Molen je mee?' gelanceerd in de Stenen Molen van Oelegem. De dienst Erfgoed contacteert nu alle lagere scholen van de provincie Antwerpen. Samen met de vzw Levende Molens, de erfgoedcellen en IOED's Noorderkempen, k.ERF, Kempens Karakter en De Voorkempen informeren ze de scholen over het nieuwe educatieve pakket. In het najaar van 2017 (datum nog te bepalen) organiseert de vzw Levende Molens in samenwerking met de genoemde partners een infonamiddag voor leerkrachten van het basisonderwijs die effectief met het pakket aan de slag gaan. Ook richt de vzw Levende Molens in 2017-2018 voor de twintigste maal een molenaarscursus in. Alle info daarover vind je via de website www.levendemolens.be.

Praktisch:
Zondag 27 augustus 2017, van 10 tot 18 uur.
Zondag 24 september 2017, van 13 tot 17 uur.

Waar?
22 gemeenten in de provincie Antwerpen, respectievelijk Antwerpen, Aartselaar, Arendonk, Balen, Boechout, Brecht, Essen, Geel, Gierle, Grobbendonk, Heis-op-den-Berg, Hoogstraten, Lillo, Malle, Meerhout, Mol, Olen, Ranst, Ravels, Retie, Rijkevorsel en Zandhoven. De exacte locaties vind je via www.levendemolens.be.

Haenvense Molen Meerhout-Zittaart

Volgende