Subsidies voor intergemeentelijke culturele samenwerking - aanvraag projectsubsidie ook online mogelijk

Voor wie

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die voldoen aan de bepalingen van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 (en de latere wijzigingen); met name de interlokale vereniging, de projectvereniging, de dienstverlenende vereniging en de opdrachthoudende vereniging. Minstens een van de gemeenten van het samenwerkingsverband ligt op het grondgebied van de provincie Antwerpen.

Samen met CultuurNet Vlaanderen biedt de provincie Antwerpen tijdelijk een begeleidingspakket rond cultuurcommunicatie aan voor gemeenten die samen op dit pakket intekenen via dit reglement. Alle informatie hierover, samen met het inschrijvingsformulier voor dit aanbod, kun je hieronder downloaden.

Hoe

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, moet je een dossier indienen bij de administratie. Dit dossier bestaat uit het ingevulde aanvraag- en/of evaluatieformulier en de vereiste documenten.

In het reglement kun je lezen hoe het dossier opgesteld moet worden. Dit reglement kun je samen met een uitgebreide toelichting en de vereiste formulieren downloaden.

Aanvraag

Een aanvraag voor deze subsidie moet ten laatste drie maanden vóór de aanvang van het project ingediend worden. Je kunt deze aanvraag digitaal indienen via het e-loket.

Projecten die aanvangen in 2018 of 2019:

De provincies zijn vanaf 1 januari 2018 niet langer bevoegd voor cultuur. Voor projecten die pas in 2018 aanvangen kan je daarom niet meer bij de provincie terecht voor subsidie.

In afwachting van een nieuw Vlaams decreet (en definitieve subsidiereglementen) voorziet de Vlaamse Overheid in een gelijkaardige subsidie tot eind 2020. Meer informatie hierover vind je op de website van Vlaanderen.

Dit transitiereglement van Vlaanderen voorziet vier indieningsdata in de komende twee jaar. De deadlines zijn:

  • 1 oktober 2017 (voor projecten die aanvangen op 1 januari 2018)
  • 1 april 2018 (voor projecten die aanvangen op 1 juli 2018)
  • 1 oktober 2018 (voor projecten die aanvangen op 1 januari 2019)
  • 1 april 2019 (voor projecten die aanvangen op 1 juli 2019).

Downloads

Volgende