Klimaatsubsidie

thermometer


Voor wie

 • steden en gemeenten in de provincie Antwerpen
 • scholen in de provincie Antwerpen
 • sociale huisvestingsmaatschappijen in de provincie Antwerpen
 • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met lokale werking in de provincie Antwerpen, als de betrokken steden/gemeenten (minstens 50% van de aangesloten gemeenten) het aangevraagde project steunen bij indiening van het project
 • verenigingen zonder winstoogmerk met lokale werking in provincie Antwerpen
 • niet-gouvernementele organisaties met lokale werking in provincie Antwerpen

Voorwaarden

Het project zorgt voor een concrete vermindering van de broeikasgasuitstoot op het grondgebied van de provincie Antwerpen.

Er wordt bij de beoordeling van het dossier rekening gehouden met volgende criteria:

 • inschatting grootte van de directe vermindering broeikasgasuitstoot na uitvoering van het project (60 punten)
 • sociaal karakter van het project: bereiken van kansengroepen als (deel)doelpubliek of samenwerking met kansengroepen (20 punten)
 • communicatieplan en aanpak voor het bereiken van het doelpubliek (10 punten)
 • samenwerking met verschillende partners (10 punten)

De eerste drie voorwaarden zijn verplicht, de vierde is optioneel.
Daarnaast zijn er een aantal formele voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Om de vermindering van de broeikasgasuitstoot te berekenen, heeft de provincie Antwerpen een lijst met omzettingsfactoren en een berekeningsmethodiek opgemaakt. De lijst bevat een houvast voor de berekening. Je kunt ze hieronder downloaden.

Bedrag

De subsidie bedraagt max. 80% van het totaal van de uitgaven, met een maximum van 75 000 euro. De deputatie bepaalt het bedrag van de subsidie binnen de perken van het goedgekeurde budget van de provincie Antwerpen.

De uitgaven van het project bedragen minstens 10 000 euro.

Hoe

Aanvragen voor deze subsidie kunnen enkel digitaal ingediend worden.

Vanaf 1 januari 2017 opent de provincie Antwerpen haar digitale subsidieloket. Indienen en opvolgen van je subsidiedossiers gebeurt vanaf dan via dit loket.

Hoe werkt het?

1.    Je start je aanvraag voor de klimaatsubsidie via deze pagina via de knop 'dien nu je aanvraag in'.

2.    Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.

3.    Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.

Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig:

 • Een kaartlezer
 • Je eID
 • De pincode van je eID

Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:

Windows:

 • Internet Explorer 10
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Mac:

 • Safari
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Indien je vragen hebt kan je contact opnemen via leefmilieu@provincieantwerpen.be.

Vragen

Stuur ze naar leefmilieu@provincieantwerpen.be.

Hieronder vind je een lijst met de meest gestelde vragen:

Documenten

Meer ondersteuning voor jouw klimaatbeleid