Erfgoedsubsidies voor erkende regionaal ingedeelde collectiebeherende instellingen - 2017 laatste jaar

Voor wie

Het reglement heeft als algemene doelgroep de erkende collectiebeherende instellingen in de provincie Antwerpen. Dit zijn de instellingen die door de Vlaamse overheid werden erkend met een kwaliteitslabel, op basis van de in het Erfgoeddecreet voorgeschreven kwaliteitsnormen voor erfgoedbeherende instellingen.

Als een van de uitkomsten van de interne staatshervorming neemt de Vlaamse Overheid (Departement Cultuur, Jeugd & Media – Afdeling Kunsten en Erfgoed) vanaf 1 januari 2018 de subsidiëring van de regionaal ingedeelde collectiebeherende instellingen van de vijf Vlaamse provincies over.

  • Subsidieverlener 2017: Provincie Antwerpen 
  • Subsidieverlener 2018: Vlaamse overheid

Opgelet! 2017 is het laatste jaar dat de Provincie Antwerpen aan de regionaal ingedeelde collectiebeherende instellingen werkingssubsidies uitkeert, e.g. aan het Karrenmuseum Essen, Musea & Erfgoed Mechelen, Speelgoedmuseum Mechelen, Stadsarchief Mechelen en Archief & Musea Turnhout. Voor de aanvragen voor de werkingssubsidies voor 2017 is de procedure dezelfde als vorig jaar.

Uiterlijk op 1 april 2017 zullen de instellingen hun jaarverslagen over 2016 (aanvraag- en evaluatieformulier) en hun actieplan voor 2017 opsturen naar het digitale subsidieloket van de Provincie Antwerpen.

De voorbereiding van de hernieuwing of de voorbereiding van nieuwe aanvragen voor een regionale indeling zullen in het najaar van 2017 dienen te worden gefinaliseerd. De Vlaamse overheid neemt de verantwoordelijkheid voor het regionaal indelen over van de provincies en zal tijdig richtlijnen uitvaardigen.

Opgelet! De jaarverslagen over 2017 moeten nog aan de Provincie Antwerpen worden bezorgd, uiterlijk op 1 april 2018.
 

Hoe een subsidie aanvragen

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, dien je een dossier in via het digitale subsidieloket. Hou daarvoor je eID, pincode van je eID en kaartlezer bij de hand.

In het reglement kun je lezen hoe je het dossier precies opstelt. Dit reglement kun je hieronder downloaden.

Sinds 1 januari 2017 is de provincie Antwerpen met het digitale subsidieloket aan de slag. Het indienen en het opvolgen van nieuwe subsidiedossiers gebeurt louter via dit loket.

Hoe werkt het?
1. Je start je aanvraag voor de erfgoedsubsidie via deze pagina via de knop 'dien nu je aanvraag in'.

2. Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, vul je eenmalig de gegevens van je organisatie in.

3. Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.

Je kunt steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig:
• Een kaartlezer
• Je eID
• De pincode van je eID

Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:
Windows:
• Internet Explorer 10
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
Mac:
• Safari
• Google Chrome
• Mozilla Firefox

Heb je een vraag over de werkwijze van het subsidieloket of inhoudelijke vragen over de subsidie? Contacteer gerust de dossierbehandelaar.

Downloads

Volgende