Erfgoedsubsidies voor lokale erfgoedhouders

Als gevolg van de interne staatshervorming neemt de Vlaamse overheid (Departement Cultuur, Jeugd & Media – Afdeling Kunsten en Erfgoed) vanaf 1 januari 2018 de subsidiëring van culturele projecten van de vijf Vlaamse provincies over. Het jaar 2018 wordt een overgangsjaar, waarin we voor een minimum aan continuïteit instaan en je op deze reglementen dus nog wel subsidiedossiers kan indienen. We leggen de nadruk al wel op het Onroerend Erfgoed. In 2018 wordt volop gewerkt aan een nieuw reglement waarbij we met onze erfgoedsubsidies volledig zullen inzetten op ondersteuning van projecten rond Onroerend Erfgoed (archeologie, monumenten, landschappen, vliegend, varend en rollend erfgoed, ...).

Voor wie

Lokale erfgoedhouders zijn verenigingen, instellingen of organisaties die door hun aard en geschiedenis momenteel zorg dragen voor waardevol erfgoed (zoals heemkundige kringen, gilden, kerkbesturen, …), maar het erfgoedbeheer niet als kerntaak hebben.

Hoe een subsidie aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, dien je een dossier in via het digitale subsidieloket.
Hou daarvoor je eID, pincode van je eID en kaartlezer bij de hand.

In het reglement kun je lezen hoe je het dossier precies opstelt. Dit reglement kun je hieronder downloaden. Neem het eerst grondig door voor je de aanvraag indient.

Aanvraag
Aanvragen voor deze subsidie dienen toe te komen bij het digitale subsidieloket uiterlijk drie maanden vóór de aanvang van het project.
Sinds 1 januari 2017 is de provincie Antwerpen met het digitale subsidieloket aan de slag. Het indienen en het opvolgen van nieuwe subsidiedossiers gebeurt louter via dit loket.

Hoe werkt het?
1. Je start je aanvraag voor de erfgoedsubsidie via deze pagina via de knop 'dien nu je aanvraag in'.

2. Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, vul je eenmalig de gegevens van je organisatie in.

3. Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.

Je kunt steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig:
• Een kaartlezer
• Je eID
• De pincode van je eID

Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:
Windows:
• Internet Explorer 10
• Google Chrome
• Mozilla Firefox

Mac:
• Safari
• Google Chrome
• Mozilla Firefox

Heb je een vraag over de werkwijze van het subsidieloket of inhoudelijke vragen over de subsidie?
Contacteer gerust de dossierbehandelaar.

Downloads

Volgende