Fietsostrade F14 in Ekeren scoort 8,5/10

publish date
13.03.2017

De Provinciale Fietsbarometer analyseerde in het district Ekeren de toestand van de bovenlokale fietsroutes. Dat zijn routes die fietsers over langere afstanden gebruiken. Concreet gaat het om 20,5km fietspaden en 3km routes in gemengd verkeer. Trilcomfort, breedte, schrikstrook en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

De F14, fietsostrade Antwerpen-Essen, scoort op het grondgebied van Ekeren een mooie 8,5 op 10. De ondergrond is weliswaar nog cementbeton maar de breedte van 3m en het profiel als vrijliggende fietsweg maken van deze route een pareltje.

Globaal scoren de bovenlokale fietspaden in Ekeren ondermaats. Dat komt omdat ze niet breed genoeg zijn en onvoldoende trilcomfort bieden. De provincie Antwerpen adviseert om voor nieuwe fietsinfrastructuur steeds asfalt in plaats van beton of klinkers te kiezen. Ze adviseert ook om de kruising van fietspaden met andere wegen naadloos aan te leggen en daarbij op een dubbelrichtingfietspad dubbele pijlmarkeringen te voorzien.

3 km van de bovenlokale fietsroutes bevindt zich in gemengd verkeer en ook die scoren niet goed. In de spits scoren ze zelfs maar 2,2 op 10 door de hoge verkeersintensiteit. De provincie Antwerpen adviseert om bij de herinrichting van de as Kloosterstaat-Dorpstraat-Steenstraat meer aandacht te hebben voor fietsers.

De provincie Antwerpen heeft de resultaten en aanbevelingen uit de Provinciale Fietsbarometer in januari 2017 voorgelegd aan het districtsbestuur van Ekeren. Die gaan er, waar mogelijk, mee verder. Zo bevestigde het district dat zij het advies over de as Kloosterstaat-Dorpstraat-Steenstraat meenemen bij de geplande heraanleg.

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken. Meer info op de webpagina van de Provinciale Fietsbarometer. Wil je het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in het district Ekeren doornemen? Vraag het via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

Volgende