Provincie Antwerpen legt oost-westfietsverbinding aan van Herentals tot Balen

publish date
01.06.2017

Nu de ontwerpplannen klaar zijn, bereidt de provincie Antwerpen samen met de steden en gemeenten de omgevingsvergunningaanvraag en de aanleg van de F105 fietsostrade Herentals-Balen voor. Die F105 loopt langs de spoorweg van Herentals over Olen, Geel, Mol en Balen. Met een totale afstand van 36 kilometer fiets je zo dwars door de Kempen van west naar oost of omgekeerd.

 

Brug in Herentals op fietsostrade F105

 

Wat zijn fietsostrades?

De fietsostrades vormen de ruggengraat van het provinciale netwerk dat is uitgetekend voor functioneel fietsverkeer (gebruik van de fiets in woon-werk-, woon-school- en woon-winkelverkeer). Ze brengen de fietser, zowel op korte als op lange afstanden, vlot en comfortabel naar zijn bestemming, zoals bedrijvencentra, scholen en stadscentra. 

Waar de fietsostrades al klaar zijn, wordt er druk en enthousiast gefietst door scholieren, pendelaars en recreatieve fietsers.
Fietsostrades bevinden zich naast een spoorlijn of een kanaal omdat die routes een rechtlijnige koers volgen. Waar mogelijk verloopt het fietsverkeer afgescheiden van het autoverkeer. Naast de spoorlijn passeert de fietsostrade langs de treinstations, handig voor wie zijn fiets in combinatie met de trein gebruikt.

Op de fietsostrades zijn er zo veel mogelijk conflictvrije kruispunten. Waar de fietsostrade toch een andere weg kruist, zijn er fietsbruggen, –tunnels of krijgen de fietsers bij voorkeur voorrang zodat ze veilig en ongestoord kunnen fietsen. De ambitie voor de fietsostrade is groot, ze moet aan de hoogste eisen voldoen: een degelijke verharding in asfalt, verlichting en een goed onderhoud bieden de fietser een aangename rit.

Waarom de fietsostrade Herentals-Balen?

De keuze voor de fietsostrade Herentals-Balen is weldoordacht. De fietsostrade Herentals-Balen loopt door drie kleinere stedelijke gebieden met heel wat werk- en schoolbestemmingen. Langs deze Kempense fietsostrade liggen maar liefst 400 bedrijven, 161 scholen en tal van sportverenigingen. De fietsostrade Herentals-Balen maakt van de fiets een waardig alternatief voor de wagen. Het AZ St-Elisabeth in Herentals speelt bijvoorbeeld al in op de komst van de fietsostrade. Zij lieten onlangs door het mobiliteitspunt van de provincie Antwerpen een mobiscan uitvoeren om hun woon-werkverkeer te verduurzamen, hun fietsbeleid te optimaliseren en meer in te zetten op duurzame mobiliteit.

Volgende