6 000 fietsers per dag langs Grote Steenweg

publish date
28.11.2017

De provincie Antwerpen plaatste in september op 8 plaatsen rond de stad Antwerpen telslangen om het aantal fietsers gedurende 2 weken op het BFF (bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk) in kaart te brengen. Ze goot de cijfers in grafieken en vergeleek waar mogelijk met andere jaren.

Op de Posthofbrug registreert de provincie Antwerpen al 4 jaar de fietsers tijdens de maand september. In 2013 fietsten er tijdens weekdagen gemiddeld 2 843 fietsers per dag over de brug. Twee jaar later waren dat er 3 258 en vorig telden we 4 051 fietsers. Dit jaar daalde dit aantal naar 3 310. De werken aan de fietsbrug over de Singel spelen hier een grote rol.
Deze werken zorgen voor een verschuiving naar de Grote Steenweg. Fietsers zoeken naar de meest ideale alternatieve fietsroute. Veel fietsers gebruiken de brug over de Ring (aan de Grote Steenweg) om Antwerpen te bereiken of te verlaten. Op weekdagen passeerden er gemiddeld 6 017 fietsers per dag of 800 à 900 fietsers per uur tijdens de ochtendspits.
De cijfers tonen dat de Borsbeekbrug op 20 september een topdag was met gemiddeld 2040 fietsers richting Antwerpen. Richting Borsbeek telden we een dag later zelfs 1 000 fietsers meer met een daggemiddelde van 3 695.


Ochtend- en avondspits

Ook het fietsverkeer kent een ochtend- en avondspits. Uit de cijfers op de verschillende telpunten blijkt dat de ochtendspits korter is en meer geconcentreerd dan de passages in de avondspits, die meer gespreid verloopt.
De Grote Steenweg telt op een weekdag rond 8 u gemiddeld 800 fietsers per uur. Op een mooie zonnige dag loopt dit aantal zelfs op tot 1 100 fietsers per uur.


BFF

De telgegevens bevestigen dat het BFF effectief functioneel gebruikt wordt als fietsroute die woonkernen, winkelcentra, scholen, bedrijventerreinen met elkaar verbinden en minder als toeristische route. Aan de Posthofbrug fietsten tijdens het weekend gemiddeld 1 820 fietsers voorbij, in vergelijking met 3 310 tijdens weekdagen. Ook een groot verschil aan de Grote Steenweg met gemiddeld 3 362 fietsers in het weekend en 6 017 tijdens de week.

Volgende