Omgevingsvergunningen in cijfers

publish date
20.06.2019

Hoewel de omgevingsvergunning al in februari 2017 voor de provincies van start ging, kenden we dat jaar nog een piek aan milieuvergunningen. Het jaar 2018 is daarom in feite het eerste effectieve jaar van de omgevingsvergunning.

Rapport Omgevingsvergunning 2018 op laptop

We blikken even terug op 2018 met verrassende cijfers. Wat veranderde er door de omgevingsvergunning? Welke dossiers komen er bij de provincie terecht? Wat betekent de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning in de praktijk? Wat is de aanpak van de provincie? Wat is de doorlooptijd? De antwoorden verneem je in ons jaarrapport 2018.

Volgende van de detaillijst