Provincie Antwerpen plant 9.374 m² bos

publish date
27.11.2017

De provincie Antwerpen werkt aan de uitvoering van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier. Op deze route voorziet de provincie Antwerpen een fietsbrug op de grens van de gemeenten Mortsel en Boechout. Om de fietsbrug over de sporen te kunnen realiseren, moet een stukje bos gekapt worden.
De provincie Antwerpen compenseert het kappen van dit bos door in Hove en Herentals extra bomen aan te planten.
 

Bomen planten
Planten van bomen

Om de fietsbrug op de F11 Antwerpen-Lier te kunnen realiseren, moet de provincie Antwerpen een stukje bos van 4 700 m² kappen. De provincie Antwerpen koos er voor om dit bos te compenseren door zelf op zoek te gaan naar percelen om een nieuw bos aan te planten. Het zal in totaal 9 374 m² nieuw bos aanplanten om de gerooide bomen te compenseren. 5 000 m² daarvan in Hove en 4 374 m² in Herentals.

Het gaat voornamelijk om lokale compensatie met inheemse boom- en struiksoorten. Zo worden er zomereik, zwarte els, wintereik en struiken (zoals hazelaar, Europese vogelkers, veldesdoorn) aangeplant.

Het is een mooi voorbeeld van een integrale aanpak. Vanuit de provincie Antwerpen worden fietsostrades aangelegd om duurzaam woon-werkverkeer te stimuleren. De provincie stemt bij de aanleg zo goed mogelijk af te met andere beleidsdomeinen, zoals hier natuur en bosbeheer, om de impact op de omgeving te beperken.
 

Volgende