Geslaagde eerste workshop voor Nota Ruimte

publish date
23.12.2016

Op 15 juni 2016 gaven we het startschot voor de Nota Ruimte, een nieuwe visie op ruimte in de provincie Antwerpen. Deze Nota Ruimte vormt voor de komende 15 jaar de basis voor de provinciale acties en projecten.

Workshop voor belanghebbenden

De mening van verschillende belanghebbenden is belangrijk. Daarom organiseerden we op 1 december een eerste workshop in een reeks van 3. De gemeentebesturen, de provincieraadsleden, de procoroleden en verschillende deskundigen gaven hun suggesties, bedenkingen en aanbevelingen via een interactief overlegmoment.

Huidige situatie

We werkten rond de vraag: ‘Hoe ziet onze provincie er vandaag uit?’. De huidige kenmerken en het karakter van onze provincie is de basis voor het ruimtelijk beleid. Zo willen we in de Nota Ruimte komen tot een kaart die op een bevattelijke manier toont hoe de ruimte in onze provincie er vandaag uitziet.

Toekomstvisies en krachtlijnen

De tweede sessie draaide rond de vraag ‘Waar willen we met de ruimte in onze provincie in grote lijnen naartoe?’. De Nota Ruimte legt immers de grote toekomstvisies en krachtlijnen voor het provinciaal ruimtelijk beleid vast.

De volgende ruimtelijke principes vinden we belangrijk en werken we verder uit in de Nota Ruimte:
- zuinig ruimtegebruik door de bestaande, bebouwde ruimte zo maximaal mogelijk te benutten
- open ruimte vrijwaren
- voort te bouwen op de kenmerken en karakteristieken van onze provincie
- de koppeling maken tussen enerzijds ruimtelijke ontwikkelingen en anderzijds de bereikbaarheid van een plek te voet, met de fiets, het openbaar vervoer (en de auto)

De 78 aanwezigen hebben op 1 december waardevolle suggesties en opmerkingen gegeven. De provincie Antwerpen gaat ermee aan de slag om de Nota Ruimte vorm te geven en de volgende workshop voor te bereiden.

Volgende