Ruimtelijke ordening

In onze maatschappij vinden de meest diverse activiteiten plaats, zoals wonen, werken, zich verplaatsen, sporten, ontspannen, natuur beheren, ... Voor al die activiteiten hebben we een geschikte locatie nodig.

Hoe geschikt een locatie is, hangt af van de activiteit zelf maar ook van de ligging en het uitzicht van die locatie.

Het beleid voor ruimtelijke ordening heeft als doel een duurzaam evenwicht te scheppen tussen al de verschillende activiteiten.

De provincie Antwerpen speelt een cruciale rol in dat planningsproces. De onderstaande webpagina’s geven je een overzicht van wat de provincie doet op het vlak van ruimtelijke ordening.

Nieuws