Subsidies voor bovenlokale culturele projecten - aanvraag ook online mogelijk

Voor wie

Alle verenigingen met 'rechtspersoonlijkheid' die zonder winstoogmerk in de provincie Antwerpen bovenlokale culturele projecten realiseren.
Verenigingen die hun projecten realiseren in opdracht van een gemeentebestuur zijn uitgesloten van deze subsidie. Zij kunnen gebruik maken van het subsidiereglement intergemeentelijke culturele samenwerking.

Hoe

Dien je dossier in om in aanmerking te komen voor subsidiëring. Je dossier bestaat uit het ingevulde aanvraag- en/of evaluatieformulier en de vereiste documenten. In het reglement lees je hoe je het dossier opstelt.
Dit reglement kun je samen met een uitgebreide toelichting, een lijst veelgestelde vragen en de vereiste formulieren hieronder downloaden.

Aanvraag

Je dient je aanvraag voor een microsubsidie ten laatste drie maanden vóór de aanvang van het project in.

Een aanvraag voor een macrosubsidie dien je in ten laatste op 15 maart voor projecten die starten vanaf 1 juli van hetzelfde jaar, en ten laatste op 15 september voor projecten die starten vanaf 1 januari van het volgende jaar.

Downloads

Volgende