Subsidies voor intergemeentelijke culturele samenwerking - aanvraag projectsubsidie ook online mogelijk

Voor wie

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die voldoen aan de bepalingen van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 (en de latere wijzigingen); met name de interlokale vereniging, de projectvereniging, de dienstverlenende vereniging en de opdrachthoudende vereniging. Minstens een van de gemeenten van het samenwerkingsverband ligt op het grondgebied van de provincie Antwerpen.

Samen met CultuurNet Vlaanderen biedt de provincie Antwerpen tijdelijk een begeleidingspakket rond cultuurcommunicatie aan voor gemeenten die samen op dit pakket intekenen via dit reglement. Alle informatie hierover, samen met het inschrijvingsformulier voor dit aanbod, kun je hieronder downloaden.

Hoe

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, moet je een dossier indienen bij de administratie. Dit dossier bestaat uit het ingevulde aanvraag- en/of evaluatieformulier en de vereiste documenten.

In het reglement kun je lezen hoe het dossier opgesteld moet worden. Dit reglement kun je samen met een uitgebreide toelichting en de vereiste formulieren downloaden.

Aanvraag

Een aanvraag voor een projectsubsidie moet ten laatste drie maanden vóór de aanvang van het project ingediend worden. Je kunt deze aanvraag digitaal indienen via het e-loket.

Een aanvraag voor een werkingssubsidie moet ingediend worden ten laatste op 1 april van het jaar waarvoor een werkingssubsidie wordt aangevraagd. Deze aanvraag kun je enkel via het onderstaande aanvraag- en evaluatieformulier indienen.

Downloads

Volgende