Jaarlijkse kruidruiming waterlopen weer van start

publish date
08.09.2017

Na de zomermaanden staan de waterlopen weer vol met kruid. Om een vlotte doorstroming te garanderen worden ze daarom ieder jaar gemaaid. De provinciale kruidruimingen (van de onbevaarbare waterlopen dus) gebeuren tussen 15 september en 14 februari. Vrijdag 15 september beginnen onze aannemers weer met deze klus. 

Kruidruiming
Een beeld dat je ook deze herfst weer kunt zien

Veel waterlopen zien er momenteel erg groen uit. In de zomer kunnen planten in en naast de beek volop groeien. Teveel kruid in een waterloop kan de afvoer van water echter in het gedrang brengen en plaatselijk tot hinder leiden. Daarom worden jaarlijkse kruidruimingen uitgevoerd. De collega’s van de Afdeling Beheer leiden het water, samen met enkele aannemers, in goede banen. Traditioneel gebeuren de ruimingen in de periode tussen 15 september en 14 februari. 

We maaien bijna 2.000 kilometer waterlopen, waarvan 30% manueel!

Volgende