Jaarlijkse kruidruiming waterlopen weer van start

publish date
12.09.2016

Na een zonnige zomer staan de waterlopen weer vol met kruid. Om een vlotte doorstroming te garanderen worden ze daarom ieder jaar gemaaid. Traditioneel gebeuren deze kruidruimingen tussen 15 september en 15 maart. Donderdag 15 september beginnen onze aannemers weer met deze klus. 

Kruidruiming
Een beeld dat je ook deze herfst weer kunt zien

Veel waterlopen zien er momenteel erg groen uit. In de zomer kunnen planten in en naast de beek volop groeien. Teveel kruid in een waterloop kan de afvoer van water echter in het gedrang brengen en plaatselijk tot hinder leiden. Daarom worden jaarlijkse kruidruimingen uitgevoerd. De collega’s van de Afdeling Beheer zorgen er samen met de aannemers voor dat het water terug zijn weg vindt. Traditioneel gebeuren de ruimingen in de periode tussen 15 september en 15 maart. We beginnen steeds stroomafwaarts met maaien en werken zo stroomopwaarts, anders wordt het water stroomopwaarts sneller afgevoerd terwijl het stroomafwaarts nog niet goed kan doorstromen, wat plaatselijk tot wateroverlast kan leiden.

We maaien bijna 2.000 kilometer waterlopen, waarvan 30% manueel!

Volgende