Onderzoek naar oplossing voor de wateroverlast in Berendrecht is lopende

publish date
29.05.2017

2 jaar geleden bevroeg de provincie Antwerpen de getroffen regio te Berendrecht. Gedeputeerde Rik Röttger kwam persoonlijk poolshoogte nemen. Aansluitend organiseerde de provincie een watercafé waarin alle betrokken partijen tot 5 mogelijke oplossingen kwamen om de wateroverlast de buurt uit te werken. De studie neemt veel tijd in beslag, maar dat blijkt nodig te zijn in dit watergevoelig gebied. Bedoeling is om tot een oplossing te komen binnen de provinciale bevoegdheden om de mensen uit de nood te helpen. 

Een studie van lange adem

Er zijn 2 luiken aan de studie: de modellering van het waterpeil van de beken, en de modellering van het grondwater. Grondwater dient immers naar de beek te kunnen stromen en dat kan enkel op plaatsen waar het grondwater hoger dan het beekwater kan komen te staan. De meetcampagne om het peil van het beekwater te meten liep in een (voor het onderzoek) ongelukkige periode. Er waren in de zomer en het najaar van 2016 namelijk geen grote regenbuien om hoge waterstanden te kunnen noteren. Ondertussen zijn deze metingen wel al gebeurd en kan het studiebureau beginnen met het grondwatermodel. We verwachten eind oktober betrouwbare resultaten binnen te krijgen. 

Onderhoud dorpsbeek
Provinciale medewerker verwijdert vuil in Dorpsbeek aan de ingang van de koker onder het Reigersbos

Ook op terrein werd intussentijd gewerkt

Ondanks de zware regenperiodes in het voorjaar van 2016, heeft de regio relatief weinig hinder ondervonden. Dit kwam door de goede samenwerking tussen de provincie, de stad Antwerpen, NV De Scheepvaart en het Havenbedrijf. Zo is men akkoord gegaan met het voorstel van de provincie om het onderhoud van de Zoutebeek binnenkort nog maar bij 1 beheerder, de provincie, te leggen. Ook stonden alle actoren stand-by en namen onmiddellijk actie op terrein om erger te voorkomen. De Zoutebeek is grondig gemaaid geweest, rommel en vuil werden uit de kokers onder het Reigersbos gehaald. Afwaarts deze kokers en afwaarts de Antwerpsebaan is er met extra aandacht kruid gemaaid. Ook in de waterlopen beheerd door het Havenbedrijf werd overvloedig kruid gemaaid. Er kwam een nieuwe onderhoudsstrook op de rechteroever van de Dorpsbeek op de grens met de Haven, om het traject daar nu en in de toekomst beter te kunnen ruimen. 

Pisten die door het studiebureau onderzocht worden

Deze 5 pisten genoten de voorkeur in het watercafé en gingen verder naar de onderzoeksronde.

De Zoutebeek dieper maken

Door de Zoutebeek dieper uit te graven, kan het water ook naar het noorden stromen. Zo krijgen we een lager peil in het zuiden, aan het einde van de getroffen Dorpsbeekstraat. 

Nieuwe grachten in het Reigersbos

De oude grachtenstructuur in het Reigersbos kan hersteld worden. Met de nieuwe grachten verlaagt het grondwaterpeil in het Reigersbos en daarrond.

Dorpsbeek dieper maken

In de Dorpsbeek wordt slib geruimd en plaatselijk uitgegraven. Zo daalt niet alleen het peil in de Dorpsbeek, maar ook het grondwater in de buurt van de beek. 

Tweede buis onder de Antwerpsebaan

Dankzij een tweede buis onder de Antwerpsebaan kan het water sneller afgevoerd worden en opwaarts sneller zakken.

Een combinatie van de vorige scenario's

Volgende