Provincie maakt werk van droge voeten in Mol-Gompel

publish date
29.08.2016

Mol-Gompel kreeg vaak te maken met wateroverlast. De Scheppelijke Nete deed de Burgemeesterloop overstromen waardoor tuinen onder water liepen. Dat probleem wordt nu verholpen door de waterloop verder weg te leggen. 5 september starten de werken.

De Burgemeesterloop zorgt al jaren voor problemen voor bewoners van de Gompelbaan en Gompelhoeve. Bij hevige neerslag stroomt de Scheppelijke Nete over en een deel van dat water vloeit naar de Burgemeesterloop. Deze kleine waterloop kan zo'n hoeveelheid niet aan en stroomt op zijn beurt over in de tuinen van de Gompelbaan.

Om dit probleem te verhelpen broedde de provincie al langer op een tweedelig plan. Nu kan eindelijk gestart worden met het eerste luik: door de Burgemeesterloop een nieuwe bedding te geven ten noorden van de spoorweg, wordt de bebouwing gespaard van wateroverlast. Verder stroomafwaarts wordt de waterloop evenwijdig met de Gompelbaan gelegd zodat de gronden van de Gompelhoeve opgelucht adem kunnen halen. Het nieuwe tracé maakt ook het onderhoud van de waterloop een stuk makkelijker. Pidpa maakt van de gelegenheid gebruik om meteen de riolering van de Gompelbaan te vernieuwen.

Het tweede luik van de oplossing omvat de aanleg van een groot overstromingsgebied aan de Scheppelijke Nete tussen de Zuiderring en de spoorweg. Die werken starten ten vroegste in het najaar van 2017.

Volgende