Skip to main content

Interreg Europe

Algemene doelstelling

De doelstelling van het programma is om de implementatie van regionaal ontwikkelingsbeleid en regionale ontwikkelingsprogramma’s te verbeteren door het bevorderen van uitwisseling van ervaringen, innovatieve benaderingen en capaciteitsopbouw met betrekking tot de identificatie, verspreiding en overdacht van goede praktijkvoorbeelden tussen regionale beleidsactoren.

De focus van het programma ligt dus op kennisuitwisseling rond alle thema’s die passen in binnen de 3 grote thema’s van het cohesiebeleid: “Slimmer Europa”, “Groener Europa” en een “Socialer Europa”.

Meer info

Uitgebreide informatie over dit programma en de programmadocumenten vind je op www.interregeurope.eu.

Contact

Hanne Witters
Functie
Adviseur Interreg-programma`s
Telefoon
03 240 58 22