Skip to main content

Interreg Noordwest-Europa

Prioriteiten

1. Slimme klimaatbestendigheid voor NWE-gebieden

  • Het bevorderen van biodiversiteit, groene infrastructuur in de stedelijke omgeving en vermindering van verontreiniging
  • Het bevorderen van de aanpassing aan de klimaatverandering en van rampen risicopreventie en – bestendigheid

2. Slimme en eerlijke energietransitie

  • Het bevorderen van energie-efficiëntie en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen
  • Het bevorderen van hernieuwbare energiebronnen

3. Overgang naar een plaats-gebonden circulaire economie

  • Het bevorderen van de overgang naar een circulaire en hulpbron-efficiënte economie

4. Bevordering van innovatie-capaciteit in de NWE-regio’s

  • De ontwikkeling en het versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën

5. Overgang naar een sociaal inclusieve, duurzame en veerkrachtige samenleving

  • Verbetering van de doeltreffendheid van de arbeidsmarkten en toegang tot hoogwaardige werkgelegenheid over de grenzen heen
  • Gelijke toegang tot gezondheidszorg verzekeren door de ontwikkeling van infrastructuur, inclusief eerstelijnszorg, en de transitie van institutionele naar gezins- en gemeenschapszorg bevorderen.
  • Het versterken van de rol van cultuur en duurzaam toerisme in de economische ontwikkeling, sociale inclusie en sociale innovatie

Meer info

Uitgebreide informatie over dit programma vind je op www.nweurope.eu.

Contact

Hanne Witters
Functie
Adviseur Interreg-programma`s
Telefoon
03 240 58 22