Skip to main content

Interreg Noordzeeregio

Prioriteiten

1. Robuuste en slimme economieeën

  • De ontwikkeling en het versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën
  • Het ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële overgang en ondernemerschap

2. Een groene transitie

  • Het bevorderen van energie-efficiëntie en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen
  • Het bevorderen van de overgang naar een circulaire en hulpbron-efficiënte economie
  • Duurzame mobiliteit

3. Klimaatbestendigheid

  • Het bevorderen van de aanpassing aan de klimaatverandering en van rampen risicopreventie en – bestendigheid
  • Het bevorderen van biodiversiteit, groene infrastructuur in de stedelijke omgeving en vermindering van verontreiniging

4. Een beter bestuur

  • Een beter bestuur voor samenwerking

Meer info

Uitgebreide informatie over dit programma vind je op www.northsearegion.eu.

Contact

Hanne Witters
Functie
Adviseur Interreg-programma`s
Telefoon
03 240 58 22