Skip to main content

Duurzaamheidsscreening gebouwen

Duurzaamheidsscreening gebouwen 

Hoe duurzaam is jouw gemeentelijk gebouwenpark? Met de duurzaamheidsscreening kom je het snel te weten.  

De duurzaamheidsscreening is een evaluatietool waarmee je gebouwen screent op verschillende duurzaamheidsaspecten, zoals gebruik van energie, water, materiaal … In combinatie met de broeikasgasinventaris helpt deze screening je om de juiste maatregelen te nemen bij het duurzamer maken van het gemeentelijk patrimonium.  

Knelpunten en prioriteiten in een oogopslag 

De screening bestaat uit een handige checklist van gegevens per gebouw: de zogenaamde quickscan. Als gemeente verzamel je zelf de gegevens. Een deel daarvan vind je terug via de broeikasgasinventaris, energieprestatiecertificaten, het energiezorgplan … 

Na de screening heb je een inventaris van het gemeentelijk gebouwenpark en ontdek je: 

  • hoe de verschillende gebouwen ten opzichte van elkaar scoren; 
  • welke knelpunten en prioriteiten er zijn; 
  • welke gebouwen aan renovatie toe zijn.  

Contact

An De Vriendt
Functie
Architect - Adviseurs Duurzaam Bouwen
Telefoon
014 27 96 40

Gerelateerd aanbod

  • SECAP ​​De provincie Antwerpen begeleidt lokale besturen gratis bij de opmaak van hun gemeentelijk energie- en klimaatplan (SECAP) op maat.