Skip to main content

Samen op weg naar een klimaatneutrale organisatie

41 gemeenten engageerden zich in 2012 om, samen met de provincie, als organisatie tegen 2020 klimaatneutraal te worden. Hiermee gaven gemeenten en provincie het goede voorbeeld aan hun inwoners.

Klimaatneutraal in 3 stappen

  1. Volg de CO2-uitstoot en CO2-opname van je organisatie op via de broeikasgasinventaris en het broeikasgasrapport.
  2. Verminder de uitstoot drastisch zodat je zo min mogelijk hoeft te compenseren. Hiervoor kan je aan de slag met de beleidsaanbevelingen uit het broeikasgasrapport.
  3. Vanaf 2021 compenseer je jaarlijks de resterende uitstoot. Hiervoor kan je intekenen op een provinciaal project in samenwerking met BOS+. Hierbij investeren we in duurzame bosbescherming en -uitbreiding in het Zuiden.

Waar staan we nu?

In 2021 kunnen gemeenten voor referentiejaar 2020 de laatste keer een broeikasgasinventaris opstellen.

Wat na 2020?

Vanaf 2021 stappen alle gemeenten over op de CO2-inventaris van VITO die wordt geïntegreerd in de werking binnen het burgemeestersconvenant.

Lokale besturen kunnen vanaf 2021 net als de provincie ook hun resterende uitstoot compenseren door mee te investeren in het provinciale bosaanplantings- en beschermingsproject in samenwerking met Bos+.