Skip to main content

Op weg naar klimaatneutrale organisatie met de broeikasgasinventaris

Met de broeikasgasinventaris bereken je de uitstoot van je gemeentelijke organisatie. Door te werken met CO2-equivalenten, neem je ook de uitstoot van lachgas en methaan mee in je berekening van de totale uitstoot. Naast de uitstoot berekenen we ook hoeveel CO2 de gemeentelijke bossen opnemen.

We maken tweejaarlijks een broeikasgasinventaris op om:

  • de knelpunten binnen je organisatie te analyseren;
  • maatregelen te bepalen die de broeikasgasuitstoot verminderen;
  • de voortgang van de campagne te meten.

Is je inventaris klaar? Bezorg hem dan aan ons.

Gebruik altijd de meest recente versie voor de opmaak van de volgende inventaris. De nieuwste versie dateert van januari 2021 (voor het jaar 2020).

Bespreking van de resultaten in een broeikasgasrapport

Na het invullen van de broeikasgasinventaris kan je de getallen in een broeikasgasrapport gieten. Dit rapport bespreekt de totale broeikasgasuitstoot en de broeikasgasuitstoot per entiteit.

Maak je zelf je broeikasgasrapport op? Gebruik dan onderstaand sjabloon om de gegevens en grafieken van jouw gemeente in te vullen. De tekst en de bespreking van de grafieken kan je makkelijk aanpassen aan je gemeentelijke situatie.

Toekomst van de broeikasgasinventaris – overgang naar SECAP

In 2021 kunnen gemeenten de laatste keer een broeikasgasinventaris (voor referentiejaar 2020) opstellen. Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) staat in voor de opmaak en evaluatie van lokale broeikasgasinventarissen.

Vanaf 2021 is de uitstoot van de organisatie een onderdeel van de gemeentelijke energie- en klimaatplannen (SECAP). Hier gebruiken we de CO2-inventaris van VITO als basis voor de klimaatimpactanalyse.

De provinciale tool voor de opmaak van een broeikasgasinventaris blijft beschikbaar, maar zal niet langer geactualiseerd worden.

Veelgestelde vragen bij het invullen van de inventaris:

Ben je bezig in een verouderde versie? Knip en plak je gegevens dan in het meest recente model. Voeg eerst voldoende lege rijen in! De methode vind je in de handleiding.

Maak je ook een nulmeting voor het grondgebied van je gemeente op? Maak het je gemakkelijk met de extra tabbladen die Vito toevoegde in het berekeningsmodel voor de eigen organisatie. Hiermee kun je op eenvoudige wijze de uitstoot van je eigen gebouwen, openbare verlichting en dienstverplaatsingen overzetten naar de nulmeting grondgebied voor het burgemeestersconvenant.

Werk je met internet explorer? Dan ervaar je misschien moeilijkheden om de bestanden te openen. Het kan helpen om het bestand eerst op te slaan op een lokale schijf en dan pas te openen.