Skip to main content

Provinciale milieudag - 6 juni - Lier "Hard tegen verharding"

tot

Steden en gemeenten staan voor een grote uitdaging! Door de klimaatverandering krijgen we in de toekomst (nog) meer last van droogte, hitte en overstromingen. Het ontharden van je gemeente is een cruciale stap op weg naar een klimaatveilige toekomst. Maar tussen theorie en praktijk liggen vaak heel wat vragen en struikelblokken. Waar begin je? Hoe los je praktische problemen op? En hoe maak je van ontharding een succes? 

Binnen provincie Antwerpen gaan we in 2023 hard tegen verharding: naast onze onthardingstrajecten staat ook de provinciale milieudag in het teken van ontharding. Deze netwerkdag gaat door op 6 juni in Lier. We boksten een boeiend programma in elkaar, vol ervaringsuitwisselingen, boeiende workshops, een fietstocht in en rond Lier, een lekkere lunch, netwerkdrink en zoveel meer!

Voor wie?

Iedereen die binnen jouw gemeente rond ontharding werkt, van technische dienst tot ruimtelijke planner, duurzaamheidsambtenaar of vergunningsverlener. Stuur deze uitnodiging zeker door naar je collega’s. 

Prijs

Gratis, maar inschrijven is verplicht. 

Inschrijven

De inschrijvingen werden afgesloten. Wil je er nog last minute bij zijn? Mail dan naar regiowerking@provincieantwerpen.be en we bekijken samen of en binnen welke workshop er nog plek is voor jou.

Praktisch

Onthaal vanaf 9u00, start om 9u30. Het einde is voorzien tegen 16u30, aansluitend kan je napraten met een hapje/drankje.

Locatie 

CC Vredeberg, Vredebergstraat 12/14, 2500 Lier. Het CC ligt op van het station van 1 km van het station. Alle info rond bereikbaarheid lees je hier. Parkeergelegenheid in de omgeving is beperkt dus carpoolen wordt sterk aanbevolen, geef in het inschrijvingsformulier aan of je een lift zoekt/kan aanbieden.

Het programma

09u00 Ontvangst 

09u30 Verwelkoming  door gaststad Lier

9u35-10u10 De groene stad / dorp, een veilige en toekomstbestendige oase - Luc Eeckhout, Architect, Stedenbouwkundige en Gast Professor aan de KULeuven

De klimaatverandering is één van de belangrijkste uitdagingen voor ons als mensheid. Als het klimaat verandert, verandert alles, dus ook onze vertrouwde woon- en werkomgeving. Vandaag hebben we de kennis en de inzichten om ons voor te bereiden op wat op ons afkomt. Onze leefomgeving dient in snel tempo te veranderen naar een koelende groene oase met veel ruimte voor water en de natuur. Want groenblauwe netwerken maken dat de levende natuur de stad ondersteunt en voorziet van voedsel, water, energie en groene mobiliteit.

10u10-10u15 Wie dingt in provincie Antwerpen naar de beker van het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen? - Jan De Haes, gedeputeerde Leefmilieu

 10u15- 11u00 Stand van zaken van het Onthardingsbeleid in Vlaanderen anno 2023 - Anton Christiaens, coördinator Breekijzer vzw

Breekijzer is mede-organisator van het eerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Als recent opgerichte vereniging en kenniscentrum voor ontharding begeleiden ze samen met Provincie Antwerpen 5 gemeenten om een onthardingsstrategie voor hun lokale wegen uit te werken.

11u00 Koffiepauze 

 11u30-11u45 Kansenkavels, aan de slag met de bouwshift in plannen en realisaties - Wim Debaene, projectmedewerker Antwerpse Regionale Landschappen

11u45- 12u00 Gemeente Vorselaar licht zijn aanpak rond ontharding & vergroening toe. Wat loopt er goed? Wat kan er geleerd worden uit afgeronde projecten? Ervaringsuitwisseling staat centraal. 

12u00-12u30 Hoe kan provincie Antwerpen gemeenten begeleiden rond klimaatveilig inrichten? Verschillende diensten lichten hun ondersteuningsaanbod toe naar diverse doelgroepen.

12u30-14u00 Duurzame lunch 

14u00-16u10

Workshops (keuze uit 3 sessies van steeds een uur)

OF

fietstocht van 2 uur door en rond relevante projecten in Lier (maximum 20 plaatsen).

14u-15u

  • Onthardingswinst: een afwegingskader voor efficiënte ontharding. Kris Huijskens (droogte- en hemelwatercoördinator) & Yves Pepermans (adviseur klimaatbeleid), beide collega's binnen provincie Antwerpen.

Welke verharde stukken in jouw gemeente hebben de hoogste prioriteit? En waar liggen er eventueel opportuniteiten? De kaarten van het afwegingskader onthardingswinst wijzen de (onverharde) weg! Tijdens deze interactieve workshop tonen we je hoe je een potentieel onthardingsproject kan identificeren of lokaliseren. Voor ambtenaren die overtuigd zijn van het belang van ontharden, maar nog op zoek zijn naar handvaten. Je gaat aan de slag met je eigen laptop, dus breng deze zeker mee.

Er zijn slechts 20 plaatsen voor deze workshop 

  • “Ervaringsuitwisseling: do’s en don’ts om van elke straat een straat van de toekomst te maken.” Bart Van Lokeren - planoloog bij stad Sint-Niklaas

Geen sluipverkeer in de ‘straat van de toekomst’, maar ruimte voor voetgangers, fietsers en lokaal gemotoriseerd verkeer. Meer plaats voor groen, water en ontmoetingen. Toen de riolering in de klassiek verharde Kardinaal Cardijnlaan in Sint-Niklaas aan vernieuwing toe was, bleek dit de ideale moment en plek voor een proefproject. Bart deelt nuttige tips & tricks zodat we binnen provincie Antwerpen ook meer straten van de toekomst kunnen inrichten.

  • Ontdek het ambitiehandboek en de toetskaders groenblauwe beleving. Leen Apers – Adviseur wonen provincie Antwerpen

Vijf Kempische doe- en durfgemeenten slaan in Neteland de handen in elkaar en werken met de ondersteuning van Provincie Antwerpen een gezamenlijke visie uit voor groenblauwe beleving in hun woonkernen. Tijdens deze workshop zitten we rond de tafel over de concrete doorvertaling van de Netelandse ambities naar de bouwpraktijk. Daarnaast gaan we ook dieper in op het toetskader: welke elementen vragen we aan welke schaal van projecten, en elke stappen dienen genomen te worden om tot een goede dialoog te komen?

Er zijn slechts 10 plaatsen voor deze workshop.

15u10-16u10

  • Onthardingswinst: een afwegingskader voor efficiënte ontharding. Kris Huijskens (droogte- en hemelwatercoördinator) & Yves Pepermans (adviseur klimaatbeleid), beide collega's van provincie Antwerpen.

Welke verharde stukken in jouw gemeente hebben de hoogste prioriteit? En waar liggen er eventueel opportuniteiten? De kaarten van het afwegingskader onthardingswinst wijzen de (onverharde) weg! Tijdens deze interactieve workshop tonen we je hoe je een potentieel onthardingsproject kan identificeren of lokaliseren. Voor ambtenaren die overtuigd zijn van het belang van ontharden, maar nog op zoek zijn naar handvaten. Je gaat aan de slag met je eigen laptop, dus breng deze zeker mee.

Er zijn slechts 20 plaatsen voor deze workshop.

  • Meebewegen met weerstand. Loes van Hove – Klimaatcontact vzw
  • Veel mensen maken zich zorgen over ons klimaat, de waterstand en de droogte. Die bezorgdheid vertaalt zich echter lang niet altijd in actie. Sterker nog, van zodra er iets gedaan moet worden - isoleren, ontharden, ons gedrag veranderen - botsen we op weerstand. Dat is vanuit psychologisch opzicht logisch, maar niet handig. In deze workshop met KlimaatContact vzw richten we ons specifiek op gesprekken voeren met weerstand, zowel intern met collega’s, jouw bestuur of met inwoners, scholen, bedrijven, etc. Want het is door deze gesprekken dat we van Weten naar Doen kunnen komen.

  • Ontdek het ambitiehandboek en de toetskaders groenblauwe beleving. Leen Apers – Adviseur wonen provincie Antwerpen
  • Vijf Kempische doe- en durfgemeenten binnen Neteland slaan ook op beleidsdomein Omgeving de handen in elkaar en werken met de ondersteuning van Provincie Antwerpen een gezamenlijke visie uit voor groenblauwe beleving in hun woonkernen. Tijdens deze workshop gaan we rond de tafel zitten over de concrete doorvertaling van de Netelandse ambities naar de bouwpraktijk. We bekijken welke strategieën naar voor geschoven worden voor de verschillende typeplekken in het Neteland. Daarnaast gaan we ook dieper in op het toetskader: welke elementen vragen we aan welke schaal van projecten, en elke stappen dienen genomen te worden om tot een goede dialoog te komen?

Er zijn slechts 10 plaatsen voor deze workshop.

Vanaf 16u10: Afsluitend netwerkmoment, met hapje en drankje

 

Na afloop van het event kan je alle presentaties terugvinden op deze pagina.

 

Vragen?

Regiowerking: Katleen Van Braekel
Telefoon
03 240 66 85