Skip to main content

Interactieve infosessie everzwijnen

tot

Ontdek waarom everzwijnen jouw aandacht verdienen - ook al werden ze nog niet in jouw stad/gemeente gespot!

De populatie everzwijnen in Vlaanderen neemt sinds enkele jaren sterk toe. Ook in de provincie Antwerpen zullen we in de nabije toekomst meer en meer met deze soort in aanraking komen. Om schade aan akkers en tuinen te voorkomen, is het raadzaam om tijdig in te grijpen. Maar hoe doe je dat best? 

Om antwoord te bieden op die vraag organiseert de regiowerking een interactieve infosessie waarin je leert hoe je je kan voorbereiden op de komst van everzwijnen in jouw stad of gemeente.

Herken je jezelf in één van onderstaande reacties?

  • “Oef, wij hebben geen everzwijnen en zijn dus nog safe.”
  • “Maar wij kunnen daar als gemeente toch helemaal niks aan doen?”
  • “Ik heb daar toch geen tijd voor...”

Perfect, deze sessie is ideaal voor jullie! We schetsen een algemeen beeld van de soort en de verspreiding ervan en we bespreken preventieve en beheermaatregelen. De sessie is een uitgelezen kans om kennis te maken met de Vlaamse everzwijncoördinator en ervaringen uit te wisselen tussen lokale besturen waar reeds everzwijnen aanwezig zijn en steden of gemeenten die nog niet in aanraking komen met de soort.

Op het programma:

  • Ecologie, verspreiding en huidig onderzoek naar het everzwijn (Anneleen Rutten – INBO)
  • Samenwerken aan samenleven met het everzwijn (Jolien Wevers – Vlaamse everzwijncoördinator)
  • Jachtwetgeving en beheertechnieken met focus op openbare domeinen en bewoonde omgeving (Bert Verbist – ANB)
  • Q&A

Voor wie? Deze infosessie is gericht naar medewerkers van lokale besturen die actief zijn bij de groendienst of technische dienst, of die instaan voor soortenbestrijding, veiligheid, het openbaar domein … Ook voor lokale besturen waarbij nog geen everzwijnen gedetecteerd zijn, is deze infosessie relevant. 

Praktisch: De infosessie gaat door op 19 december 2023 van 14u tot 16u30, in het bezoekerscentrum van het Prinsenpark te Retie.