Skip to main content

Online uitwisseling op 3/10 - opvolging en uitvoering van lokale klimaatacties

tot

Naar aanleiding van loketvragen over het betrekken van de volledige organisatie bij het behalen van de klimaatdoelstellingen en de “zoekende” reacties die we hierop kregen vanuit andere gemeenten, leek ons het relevant om dit verder vast te pakken via een korte online uitwisseling.  

Goedele De Vos, teamhoofd Klimaat, deelt enkele tips die cruciaal waren voor de samenwerking tussen diensten bij Plan Vandaag, het provinciaal klimaatplan. Daarnaast voorzien we tijd zodat jullie kunnen delen wat er binnen jullie gemeente goed en minder goed werkt. 

Deze online uitwisseling gaat door op dinsdag 3 oktober, tussen 10u en 11u30. Schrijf je via dit formulier in, dan bezorgen we je tijdig de Teams-link om deel te nemen.

Regiowerking: Katleen Van Braekel - Marije Jennes
Telefoon
03 240 66 85