Skip to main content

Studiedag - Ecologische bermen: een win-win voor fietsers en natuur

tot

Ben jij beleidsmatig en administratief betrokken bij het ontwerpen van fietsinfrastructuur en fietsroutes, of eerder praktisch bezig met het onderhoud en beheer op het terrein? Dan is deze studiedag zeker iets voor jou!

 

Op 12 oktober leer je hoe je concreet aan de slag kan met bestaande bermen maar ook hoe je ecologische bermen kan integreren in je ontwerpplannen voor fietsinfrastructuur. Van heel eenvoudige zaken als het inzaaien van gras-kruidenmengsels tot het realiseren van houtkanten, planten van de juiste bomen, bestrijden van exoten en de opmaak van een bermbeheerplan.

Met een mooie mix aan sessies en sprekers ontdek je de win-win die ecologische bermen kunnen bieden voor zowel fiets als natuur.

Wanneer:
12 oktober 2023, vanaf 09u30 tot 17.00 uur

Waar:
Congresruimte Provinciehuis Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen.

 

 

PROGRAMMA:

09u30

Onthaal en registratie

10u00

Verwelkoming – gedeputeerde Jan De Haes

10u10

Sessie ecologisch bermbeheer

  • Het is maar een berm?
  • Aanleg van fietsostradebermen: laat geen kansen liggen!
  • Belang bermbeheer ook voor meer verkeersveiligheid
  • Bermbeheer in de praktijk

12u15

Lunch

13u00

Sessie bermenontwerp

  • Bermen als deel van een ecologisch netwerk
  • Houtkanten en bomen
  • Plan Pimpernel: een duurzame toekomst voor een provinciale prioritaire soort

15u.00

Fietsen en natuur: een win-win

  • Cijfers en feiten
  • Onderzoek naar de impact van fietssnelwegen
  • Autoluwe fietsroute: zoektocht naar een compromis tussen natuur, landbouw en fiets

16u00

Conclusies met gedeputeerde Mireille Colson

16u15

Netwerkmoment

17u00

Einde

Steunpunt Fiets Provincie Antwerpen
Telefoon
03 240 66 69