Skip to main content

Webinar bosuitbreiding

tot

De provincie Antwerpen nodigt u van harte uit op het webinar ‘Bosuitbreiding voor lokale besturen'. Meer bos geeft uitvoering aan het lokale klimaat- en biodiversiteitsbeleid en staat hoog op de beleidsagenda.

De provincie heeft grote ambities inzake bosuitbreiding en wenst de gemeenten te ondersteunen bij de realisatie van bosuitbreiding op hun grondgebied. De Antwerpse Bosgroepen zijn hiervoor uw partner bij uitstek, zij kunnen u begeleiden tijdens het hele bebossingstraject, van A(dministratie) tot Z(orgeloos beheer).

Meer bos voor nu en de toekomstige generaties. We nodigen u uit om daar samen met ons een boompje aan bij te dragen!

Inschrijven

De inschrijvingen werden afgesloten.

Indien u graag nog inschrijft, kan u een mailtje met uw naam en organisatie sturen naar marijke.aps@provincieantwerpen.be

Programma

20.00u Bosuitbreiding, een belangrijke bouwsteen voor het lokale klimaat- en biodiversiteitsbeleid Jan De Haes – gedeputeerde voor leefmilieu
20.30u Bosuitbreiding in de praktijk: ondersteuning voor gemeenten Karolien Devriendt – bosgroepcoördinator
21.00u Bosuitbreiding in de provinciale gebiedsgerichte programma’s. Herstel en bescherming van bossen in het Zuiden Luk Lemmens – gedeputeerde voor gebiedsgericht beleid