Skip to main content

Webinar nieuw beleidskader wateradviezen

tot

Jaarlijks krijgt de provincie Antwerpen meer dan 2.000 adviesvragen over de watertoets. Om een antwoord te geven op standaardvragen en de kans op een gunstig advies te vergroten, lanceerde de provincie in 2020 een beleidskader

Dat beleidskader was stilaan toe aan een opfrisbeurt. Een veranderend klimaat en voortschrijdend inzicht leiden immers tot nieuwe beleidskeuzes. Bovendien werd de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater grondig vernieuwd.

Een volledig herziene versie van het beleidskader staat nu op onze website. Samen met VLARIO geven we graag een toelichting hierover tijdens een gratis webinar op 5 oktober 2023 om 13u