Skip to main content

Gemeentelijk Steunpunt Ruimtelijke Planning

Heb je vragen over ruimtelijke planning in jouw gemeente? Wil je advies over je beleidsplan of ruimtelijk uitvoeringsplan? Het gemeentelijk steunpunt ruimtelijke planning helpt je graag verder.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) of beleidsplan ruimte

Als gemeente bepaal je zelf de krijtlijnen voor ruimtelijke ontwikkeling, in overleg met de bovenlokale overheden. We geven je graag advies bij de opstart of tijdens de opmaak van het plan. Aarzel dus niet om ons al vanaf het begin bij de opmaak van je beleidsplan te betrekken.

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en stedenbouwkundige verordeningen

Ook voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen kan je vanaf het begin en tijdens de opmaak bij ons terecht voor advies.

Woningprogrammatie 2007-2022

De bouw van bijkomende woningen maakten we mogelijk in kleinstedelijke gebieden en in de kernen van het buitengebied. Download de handleiding hieronder.

Gerelateerd aanbod