Skip to main content

Infosessies gemeentebesturen

Tijdens de adviesronde en het openbaar onderzoek organiseren we einde januari 2023 infosessies over een aantal concrete onderwerpen uit en met betrekking tot het ontwerp-Beleidsplan Ruimte. Aansluitend organiseren we ook een publiek toegankelijke infomarkt met twee (identieke) lezingen.

Voor de infosessies is het noodzakelijk in te schrijven. De infomarkt is vrij toegankelijk, voor iedereen.

Data

  • vrijdag 20 januari 2023 in het provinciehuis in Antwerpen;
  • maandag 23 januari 2023 in De Schorre in Boom;
  • donderdag 26 januari 2023 in De Warande in Turnhout.

Programma

14.00 uur: onthaal met een kopje koffie

14.30 uur: verwelkoming door Wim Lux, departementshoofd Ruimte Erfgoed Mobiliteit

14.45 uur: keuze uit 3 sessies

1. Kerntypering en huishoudenstransitie

We willen een beleid op maat van een kern. Wat een kern nodig heeft om levendig te zijn en hoe in te spelen op de verschillende uitdagingen, hangt van een aantal factoren af. Zo willen we bijvoorbeeld woningen op de ruimtelijk meest verantwoorde plekken. Hoe we dit uitwerken in  ons Beleidsplan Ruimte, hoor je in deze sessie.

2. Agrarische herontwikkeling en zonevreemd hergebruik

Om landbouwsites optimaal te benutten, zetten we in op agrarische herontwikkeling. Is dit niet mogelijk, dan onderzoeken we of een andere functie mogelijk is of dat de gebouwen beter gesloopt worden. Hoe we dit in het Provinciaal Beleidsplan Ruimte uitwerken en hoe we hierrond actie willen ondernemen, hoor je in deze sessie.

3. Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen en het Provinciaal Beleidsplan Ruimte

Sommige onderdelen in gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen zijn tegenstrijdig met de visie in het Provinciaal Beleidsplan Ruimte. Het decreet geeft de provincie de mogelijkheid om die onderdelen aan te duiden die daardoor niet meer geldig zijn. We maakten die oefening en leggen in deze sessie uit hoe we dat deden en wat de opties zijn.

15.30 uur: pauze

15.40 uur: keuze uit 3 sessies

1. Kerntypering en huishoudenstransitie

We willen een beleid op maat van een kern. Wat een kern nodig heeft om levendig te zijn en hoe in te spelen op de verschillende uitdagingen, hangt van een aantal factoren af. Zo willen we bijvoorbeeld woningen op de ruimtelijk meest verantwoorde plekken. Hoe we dit uitwerken in  ons Beleidsplan Ruimte, hoor je in deze sessie.

2. Groenblauwe dooradering

Om bebouwde kernen kwaliteitsvol en klimaatbestendig te maken, zetten we in op groenblauwe dooradering in de kern en net erbuiten. Als provincie werken we hiervoor een aantal handvaten uit. Welke dit zijn en wat onze visie rond deze groenblauwe dooradering juist is, hoor je in deze sessie.

3. Verweving in de kern

Om in kernen meer te doen met minder ruimte is verweving een belangrijk middel. Zo zetten we in op een kernversterkend beleid. Wat we juist onder verweving verstaan en hoe we dit als overheden kunnen toepassen, hoor je in deze sessie.

16.30 uur: slotwoord middagsessies en opening infomarkt door Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke Ordening